torsdag, december 22, 2011

Ett ökat ansvar och fokus på en sak

Martin Schibbye och Johan Persson fick ett domslut som i sig var förväntat. En process som var politiskt och en utgång som tycks vara förutbestämd. Etiopien känner säkerligen en del press, den från att bli utsatta för ett ökat missnöje mot regimen, detta gör att kampen mot journalisters möjligheter att verka begränsas allt mer.

Sveriges jobb intensifierades i och med att fallet ledde till en fällande dom. Faktum är trots allt att Schibbye-Persson var där i ett journalistiskt uppdrag, men hade tagit sig in i landet på ett otillåtet sätt. Det kan ursäktas, men när det kommer till anklagelserna om terrorkopllingar finns det tvivelaktigheter.

Parallellt med fallet Schibbye-Persson tycks det för vissa ett intresse att snarare befläcka Carl Bildt med ett tidigare engagemang som vissa hävdar skulle hämma hans ambitioner från att få hem de två svenskarna. Ärligt talat, vem tjänar på att brista i sitt ansvar att få hem två svenskar som hamnat i en märklig rättsprocess i ett land med ett opålitligt rättssystem?

Hela tiden handlar det om att man borde göra mer. Mer, mer och lite till, frågan är bara vad. Det känns ibland som att det existerar personer som hela tiden anser sig veta bättre än de på UD som dagligen jobbar med de båda fängslade journalisterna. I samarbete med advokater, Sveriges Etiopienambassad, nu efter att domen har vunnit laga kraft, tas det nya tag i dialogen med de etiopiska myndigheterna för att få hem svenskarna från ett land och en rättsprocess som i sig tycks ha varit regisserad.

I sig får man faktiskt bestämma sig om vad som är viktigast, att Schibbye och Persson blir fria eller om det är fokus på på Bildt och hans förehavanden.

Bloggar: Hökmark, Kent, Kjellberg.
Media: DNDN, Exp, GPSvD, SvD.