tisdag, december 27, 2011

Från mediastorm till storm i media

Utanför väggarna gör Dagmar fortfarande sig påmind. En vinterstorm som skapat oreda för många resenärer i det avlånga landet och som tar mycket av medias fokus. En storm i medias fokus och inte en mediastorm som varit det mest passande ordet när det gäller medias täckning.

Så här när ett år har gått är det läge att kolla på vad som har väckt människors intresse. På något sätt är det kriser som satt sin prägel på medialandskapet under detta 2011. Från en ledarkris till en förtroendekris i ett parti och en fordonskris som fick sin upplösning under veckan innan julafton. Inrikespolitiskt sätter det en prägel på vad somrapporterats.

S, Sd och M är de mest diskuterade partierna i svensk inrikespolitik. Man kan fundera kring detta faktum; Vilket av den rapportering kring Socialdemokraterna som har varit positiv för dem, vilken del av rapporteringen av Sd som har haft något annat fokus än dess egentliga fokus på en enda politisk fråga eller dess extremistiska kopplingar, eller vad som har varit missgynnande för Moderaterna.

Hösten blev inte sig lik. Det var många som hade en föraning om att den skulle bli stormig, men inte på det sättet som man hade förväntat sig. Håkan Juholt hade lovat politisk strid, men hans strid blev inom partiet än inom riksdagens korridorer. Ett vänsterparti med fokus på sin nya ledare har gjort att bristen på alternativ i den svenska politiken i sig har reducerats till ett. Miljöpartiet har gjort sitt för att framstå som mer pragmatiska genom sina överenskommelser med alliansregeringen, som senast i de försvarspolitiska överenskommelserna.

Vad jag skriver här har haft en viss påverkan på vad som syns i diverse medier. Min roll som bloggare har haft en prägel, likt alla andra bloggar, twitterinlägg och redaktionella media som tillsammans har format en politisk höst och ett inrikespolitiskt år här hemma i Sverige. I vår omvärld fick media en självklar roll i de politiska omvälvningar som skedde. De kommer vi till en annan gång.

Bloggar: Högberg, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, ABSvD, SvD.