lördag, december 10, 2011

Fredagsmys och EU-länders suveränitet

Jag kan tänka mig att gårdagens fredagskväll inte var den mest roande kvällen för Sveriges pk-vänster. Anders Borg på första parkett i Idolfinalen och som grädde på moset var Fredrik Reinfeldt gäst i Hellenius hörna. Idag går en av pk-vänsterns nya hängivna anhängare Fredrik Reinfeldt ut med ett förakt mot alla de som driver välgörenhetsverksamhet. Det är på det viset att Virtanen att all hjälp ska utgå från skattsedeln.

Dock är det ett faktum att den övergripande delen av cancer- och hjärtforskningen sker genom finansiering av välgörenhet, då människor bidrar till Cancerfonden, Barncancerfonden samt Hjärt- och Lungfonden verksamhet ämnad att bidra till ökad forskning. Förutom att samhället har ett ansvar, finns det människor som bidrar till en bättre värld. Exempelvis är Bill Gates en av de mest generösa välgörarna. Men för Virtanen i sin nyfunna pk-vänsterroll är det inte tillräckligt "fint".

Fredrik Reinfeldt befann sig dock fysiskt på EU-toppmöte. Ett förinspelat fick bli en del av svenskars fredagsmys. Ta ansvar för fredagsmyset och samtidigt ta ansvar för Europasamarbetet och Sveriges ekonomi.

En annan som sätter sig på tvären är David Cameron. Som Storbritanniens premiärminister befinner sig Cameron i samma sits som Fredrik Reinfeldlt, två länder utanför eurosamarbetet men med en hand välkomnades in i ett samarbete om ökad budgetdisciplin. Cameron behandlas av vissa som en extremist i vissa hänseenden. Men i detta hänseende är Cameron försvararen av enskilda EU-länders suveränitet.

Sverige har valt att ännu inte ta ställning. Bred enighet ska råda bakom Sveriges ställningstagande. Frågan är om Sverige ska stå med eller stå utanför. I detta hänseende är det rimligt att visa hänsyn till väljarnas ställningstagande mot eurosamarbetet.

Bloggar: Lidby.
Media: DNExp, Exp, Exp, SvD, SvD.