lördag, december 17, 2011

Hvad vilja egentligen (S) med migrationspolitiken?

Det är på något sätt en annorlunda verklighet som vissa socialdemokrater lever i. En verklighet där man lever i tron att de tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska kunna driva igenom en annorlunda, mer human invandringspolitik, detta med stöd av Sd. Så kommer det dock inte att bli. Men det finns vissa grunder där de förenas, förutom kanske Miljöpartiet i detta fallet.

Synen på arbetskraftsinvandring är ett sådant fall. Problemet med Socialdemokraterna är att de aldrig kommer säga att de inte vill ha människor som kommer hit och arbetar. Det blir en diskussion om hur kontrollen av arbetstillstånd ska ökas, allt för att som de menar att ingen ska hamna snett och bli utyttjad. Nu är det på det viset att svensk lagstiftning ska gälla, med löner och arbetsvillkor. Ingen konfliktyta i det avseendet, men Socialdemokraterna och dess partiledare går längre. Som i somras:

"Det pågår organiserad lönedumpning och regeringen ser bara mellan fingrarna. Vi har en massarbetslöshet i Sverige idag. Det måste vara politikens fokus att se till att de över 400.000 människor i vårt land som är arbetslösa faktiskt kan få en utbildning och bli anställningsbara. Sedan kan det finnas bristyrken där man behöver gå utanför landets gränser. Men då ska de avtalen som tecknas med Migrationsverket också gälla."

Juholt har i detta hänseende slirat på sanningen kring problemen på den svenska arbetsmarknaden. Att problemen som han ser det är mindre än vad han försökte utge dem som. I sig har det funnits problem, men inte lika stora som man har försökt utge det som, och ibland i fall där bristerna inte härrör personer som kommit hit för att arbeta.

Ser man till Juholts retorik, ska det bara finnas i de fall som det råder arbetskraftsbrist. I en förevändning att arbetskraftsinvandringen är problemet blir frågeteckena stora. Vad just Socialdemokraterna vill konkret är en fråga. Eller om de bara går LO:s ärenden som inte vill ha hit människor som konkurrerar med dess medlemma om jobben.

I ena ändan protesterar de mot en politik där de anser att människor som kommer hit till Sverige inte behandlas humant. I andra ändan finns en retorik som mer andas att man har ett motstånd mot människor som kommer hit och vill arbeta, men lindar in den i retoriken i att kontrollen och byråkratin måste öka, allt för att låta som att de bara vill väl.

Det är i denna förevändning som jag ställer mig tämligen tvivelaktig till vad som skulle bli bättre med alternativet som Socialdemokraterna. I detta hänseende har man en ganska lömsk inställning till personer som kommer hit och arbetar. Man kan undra, är (S) nöjda med detta?

Bloggar: Martin, Peter.