onsdag, december 07, 2011

Juholt reglerar marknaden, väljarna hans förtroende

Kan du inte hantera något, kan du alltid reglera det. Det tycks vara Håkan Juholts melodi på det hela. Juholt tycks se det som han kallar orättvisor på en marknad där människor fått fler inköpsställen, längre öppettider och högre tillgänglighet. Juholt ser det onda i att dessa marknader öppnas upp. Att han förminskar människor till något som bara skulle vara till simpla kunder är en del i hans förakt för att människor ska få välja var de ska få tag på det som de behöver.

På apoteksmarknaden har det funnits vissa problem kring tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel. Juholt vet om att det finns en 24-timmarsregel för tillhandahållande av av receptbelagda mediciner. Om apoteksföreträdare anser att dessa regler går att tolka annorlunda är det bra att man nu kollar över denna princip.

En annan aspekt är telemarknaden. För 25 år sen var det till och med förbjudet att äga en egen telefon. Nu tycks Socialdemokraterna ha kommit längre, men inte i sin iver att reglera marknaden. Idag har vi mobiltelefoner, Skype osv, människor ringer nu billigare utrikes än vad ett inrikessamtal kostade då. Att garantera god täckning är en förutsättning för tilltro till mobilnätet.

I sin iver att reglera marknader tycks inte Juholt se några hinder. Att reglera elmarknaden som kännetecknas av problem att mycket av produktionen sker i norr och som också domineras av några få, stora aktörer är en viktig sak för honom än att garantera mer produktion i söder och bättre tillförsel. I tågens Sverige tycks Juholt glömma bort år av eftersatt underhåll, hur alliansregeringen har ägnat kraft åt att betala tillbaka runt 35 miljarder i lånekostnader på infrastrukturen, men som inte gick till underhåll. Nu finns det medel, och Trafikverket själva säger att de har nått ett kapacitetstak kring hur mycket de kan spendera på underhåll och uppbyggnad.

Ska man jämföra med flyget som har fler aktörer än på tågområdet, tycks flyget inte ha lika stora problem med framkomlighet, med underhåll och med förmågan att leverera god service till medborgarna.

I 2000-talets andra decennium har människor fått se hur bland annat mobilmarknad och apoteksmarknad öppnats upp, tågmarknaden rustas nu upp med medel som kommer den till och som inte slukas i svarta hål. Juholt tycks vara kvar i 1970-talet. Det är i allafall en tid då hans förebild Muhammed Ali var verksam.

Bloggar: Tokmoderaten x2.
Media: AB, DN, SR, SvD, SvDSvT.