fredag, december 30, 2011

Juholts ofinansierade nyårslöften del 2 av ?

Sverige har fortfarande en av EU:s lägsta inkomstskillnader. Det tycks i firma Juholts/Waidelichs argumentation som att detta håller på att raseras helt och hållet. Som en avslutning för 2011 och med en utblick mot 2012 ser de nu fram emot vad som behöver göras. Vad går att skönja ur deras senaste inlaga.
"Vi socialdemokrater väljer i stället att investera i utbildning och forskning, samt att bygga ut infrastrukturen, något som både gynnar företag och sätter människor i arbete."
Med tanke på utgiftstaket är det inte så lätt att bara byta ut en inkomstminskning mot en utgiftsökning om nu firma Juholt/Waidelich vill tumma på det fastslagna utgiftstaket. Konkret vad de väljer att satsa på är dock oklart.

"Vi socialdemokrater vill i stället investera i fler studieplatser och höjda skolresultat, bland annat genom att satsa rejält på skolans kärna: lärarna."
Det är intressant att extra investeringar leder till höjda skolresultat och inte frukten av elevers ansträngningar. I kommuner där socialdemokrater där det trots allt finns förmåga att stärka skolan trots de minskade statsbidragen, som i Örebro och Sundbyberg väljer dock de styrande socialdemokraterna att skära ner på skolan.

"Därför arbetar vi socialdemokrater för att a-kassan ska omfatta fler, och att fler ska få ut 80 procent av sin tidigare lön."
Ett förslag är en obligatorisk a-kassa. Ställer Juholt/Waidelich upp på detta? Dessutom, hur ser de på de olika fackförbundens förmåga att inte erbjuda sina medlemmar förmånliga arbetslöshetsförsäkringar, inte minst när fackens finansiella tillgångar talar för att sänka både premier och medlemsavgifter?

"Vi socialdemokrater menar att skatt ska betalas efter bärkraft. Den som har mycket höga inkomster har också råd att betala lite mer i skatt."
Deras egen skattegrupp under ledning av Leif Pagrotsky har medgett att större skattejusteringar inte går att genomföra under de närmaste åren. Skatterna blir en vital fråga för hur Juholt/waidelich ska finansiera alla sina löften.

Det som går att säga utifrån denna inlaga är att allt är precis som det har varit. Det är vackra ord om vilka satsningar som måste göras. Men fortfarande frågar jag efter de konkreta förslagen, och framför allt, hur allt kommer att finansieras.

Media: AB.