fredag, december 30, 2011

Juholt/Waidelich ljuger om inkomstklyftorna i SvD?

"Ojämlikheten i Sverige ligger i dag på samma nivå som i 1980-talets USA, och är växande. Vi kan välja att vända denna utveckling. Genom arbete, utbildning, snabb omställning och rättvisa skatter gör vi inte bara Sverige mer jämlikt, utan stärker ekonomin i grunden. Det är ett politiskt arbete som kan påbörjas i dag – om viljan finns. " Håkan Juholt/Tommy Waidelich

Detta är avslutningen i Juholt/Waidelichs inlaga på SvD Brännpunkt. Jag har tidigare skrivit kring debatten om inkomstklyftor och kring Juholt/Waidelichs senaste inlaga. Därför slår jag i detta inlägg ner på Juholts och Waidelichs svartmålning av inkomstskillnaderna i Sverige som trots allt är bland de lägsta i alla OECD-länder.

Kollar man till påståendet att ojämlikheten i Sverige nu är densamma som i USA under 1980-talet, finns det en fråga att ställa; Vilken källa grundar de detta påstående på?

Det enklaste sättet att mäta inkomstojämlikheter är att studera länders GINI-koefficienter. Ser man till utvecklingen sen 1970-talet ser det ut enligt följande.
Källa: OECD.
Sveriges GINI-koefficient i slutet av 2000-talets första decennium var 0,259, Detta ska då jämföras med USA:s GINI-koefficient under 80-talet. Enligt grafen var USA:s GINI-koefficient 0,337 i mitten av 80-talet. Lägstanivån på 0,316 uppmättes på 70-talet, sen har den ökat.

Kollar man då till fakta är Sveriges GINI-koefficient på 0,259 nu mycket lägre än den koefficient på 0,337 som USA hade under 80-talet. Detta är förstås ingen tanke att negligera problemet med inkomstskillnader.

Uppdaterat: Beräkningarna utgår från OECD:s beräkningar. Enligt en SNS-studie ligger Sveriges nivå på över 0,3 vilket är en skillnad mot OECD, skillnaden blir där lägre. Men det är klart, tycker man det är viktigare att alla har det lika illa än att alla ska få det bättre förstår jag deras fokus.

Bloggar: Kent, Martin, Peter.