lördag, december 17, 2011

Kamrat fyra procent räddar väl dem igen?

Det har börjat dra ihop sig till slutstrid i den av de partiledarstrider där kampen inte handlar om vem som ska ta över, utan om den nuvarande ska få sitta kvar. Ingenting kan kännas så förnedrande att inte få chansen att förändra partiet, inget känns mer förnedrande än att tvingas bort i en sluten omröstning. Att bestämma sin egen avgång var den svåraste detaljen enligt Göran Persson, svårare än att både vinna val och bli omvald.

Göran Hägglund är inte problemet för Kristdemokraterna, det är snarare att stagnationen är ett större problem för Kristdemokraterna. Jag brukar fundera när jag lyssnar på alla de historier där moderata företrädare är ute i landet, besöker och samtalar med människor i deras vardag, vart går de resor som kristdemokratiska företrädare gör?

Vi vet ju inom mitt eget parti att det kraftigt ökande förtroendet är ett resultat av viljan till förändring och förmågan att utmana tidigare ställningstaganden. Dessutom är det inte bara guld och gröna skogar när förtroendet brakar iväg till nya högre nivåer. När människor bygger upp förtroende bygger de också upp förväntningar på att man ska leverera. Det var lite det som gjorde att de rödgröna föll tillbaka.

Kristdemokraterna har en viktig uppgift att utföra, och den kan de bara göra själva. Förmågan att hitta sin position i det inrikespolitiska landskapet, när vissa anser att man redan är överflödiga är den resan som Kristdemokraterna som parti nu måste göra.

Jag vet inte vilken position som de kommer att finna, men det är dags att ta sig an uppgiften. Den senaste tiden har överlevnaden handlat mest om hålla sig god med kamrat fyra procent. I valtider gynnas alltid partier med lågt förtroende, de syns automatiskt mer. Men Kristdemokraterna kan inte förlita sig till valrörelser, de måste göra sig intressanta här och nu. Det är endast på det viset man man bygger ett större och mer hållfast förtroende.

Bloggar: Andersson (C) Anybody, DHE, Edgelius, HögbergInga, Kent, Krassman, Röda BergetTokmoderaten.
Media: DNDN, DN, Exp, SvD, SvD, SvD.