fredag, december 02, 2011

Kielos bristande omvärldsbevakning

"Moderaterna har enorma trovärdighetsproblem gällande välfärdspolitiken. Inte i ett enda landsting är moderatpolitikerna popu­lärare än sina motsvarigheter ­i riksdagen.
De väljare som gillar Moderaterna nationellt litar inte på samma parti när det gäller välfärden.
Uppenbarligen på goda grunder."


På det sättet avslutar Katrine Kielos en tämligen raljerande ledare om Moderater och äldrevård. Man kunde ju ha begärt att man kunde ha en lite mer konstruktiv syn i frågan som blivit het till följd av medias fokus på frågan. Och då skulle Moderaterna vara oroliga för att äldrefrågan skulle komma upp på tapetenen. Eller?

Sanningen är att Moderaterna insett förtroendeglappet i vissa frågor, därför tar man tag i denna fråga. Lite konspiratoriskt kan vissa tycka att man tog tag i dessa frågor när de väl seglade upp på löpsedlarna, men frågor som var tänkta att man nu skulle lägga fokus på. Det råder inga tvivel om att ett parti som vill söka ett brett samhällsansvar vill bredda sig i frågor där de inte har uppfattats som lika trovärdiga i sina naturligt starka frågor.

Så till förtroendefrågor. Katrine Kielos var uppenbarligen uppslukad i partiers förtroende i olika frågor. Det finns en poäng att Moderaterna har lägre förtroende lokalt som regionalt, pga av frågor som man inte har tagit tag i tidigare är de avgörande frågorna där.

Men om man ser till texten: "De väljare som gillar Moderaterna nationellt litar inte på samma parti när det gäller välfärden.
Uppenbarligen på goda grunder." kan man undra vilken koll som Kielos har. Faktum är att Moderaterna ingår i en alliansregering. I senaste undersökningen på frågan på "Bäst att trygga välfärden" var siffrorna 46-34 till Alliansens fördel. Vad har Katrine Kielos att säga om detta?