torsdag, december 22, 2011

Klarar de inte ansvaret får kommunen ta det

I sig blir man ganska trött på alla de exempel där välfärdsverksamheter hamnar i fokus pga att de tummar på det som borde vara det rimligaste, god kvalitet. Kvalitetsmaximering torde vara det främsta målet för dem som driver välfärdsverksamhet, jag är säker på att de flesta har detta som övergripande mål.

God kvalitet är en sak, dålig kvalitet är en annan. Det ansvar som vilar på speciellt kommuner är att se till att de verksamheter som kommunerna har det yttersta ansvaret för, kännetecknas av god kvalitet. Lika viktigt som att det finns en bra översyn, lika viktigt är det också att kommunerna vågar ta ansvar och säga nej till verksamheter som inte håller måttet. Bra verksamheter ska premieras, dåliga verksamheter ska avvecklas.

Därför är det lovande att Järfälla kommun tar över ansvaret för det nämnda korttidsboende från Carema, då kvalitetsaspekten inte tycks vara det främsta målet. Det här handlar förstås inte om att vinst skulle vara absolut förbjudet. Privata aktörer ska kunna ha möjligheten att ta ut vinst, i syfte att utveckla verksamhet, betala ev lån eller rent av ett vinstuttag för att de har drivit en bra verksamhet. Grundläggande är dock kvalitet, att stora vinster kan tas ut får en fråga sig, är det brist på kvalitén eller är ersättningarna för höga?

Faktum är att kommuner ska ta sitt ansvar när andra inte tar det. Verksamheter där kvalitén sätts i andra rummet, där har kommuner ett ansvar, oavsett vem som är huvudmannen.

Media: AB, DN, Exp, GP, GPSvD, SvT.