måndag, december 26, 2011

Läge för en konstruktiv äldredebatt?

Det är dock förbryllande att det på vissa håll bedrivs en ren gnälldebatt, att man i brist på konstruktiva förslag på hur kvalitén och översynen inom äldreomsorgen ska blir, kokar ihop krönikor om en äldrevård som man vill se har satts på undantag. Det är så man bygger stöd bakom sin hållning, att hitta felen snarare än att fokusera på vad som ska bli bättre.

Jag har exempelvis lyssnat till människor som har erfarenhet av äldrevården, långt mer än de som inte tyckts ha satt sin fot på ett äldreboende, ej heller haft en konstruktiv syn på äldredebatten då de fokus riktas mot privata aktörer och inte missförhållanden generellt. Det gick att skåda i en Twitterdebatt härom dagen. Den vanliga skrönan är den om blöjorna. Vi som har tagit del av informationen vet att vägningen görs på alla professionella äldreboenden, allt för att den äldre ska få så bra inkontinensskydd som möjligt. Lagen om valfrihet handlar inte om att kommuner ska tvingas ta in aktörer sommissköter sig, utan om att ingen kan neka den enskildes frihet att påverka sin egen vård.

Mitt i denna debatt glöms några bort, debatten om hur äldrevården ska bli bättre. En översyn av all form av äldrevård för att se vilka förbättringar som ska göras. Det har pekats på brister i kommunala upphandlingar, en lösning att öka möjlighet till kundval, om den äldre vill anlita den kommunala hemtjänsten eller genom en privat aktör som godkänts av kommunen.

Det finns trots allt bra exempel där ute, exempel som glöms bort i debatten om giriga aktörer, konspirationsbyggande tyckare som sprider rykten om partiers förhållanden till olika aktörer. Äldredebatten hade mått bättre om den inte hade svartmålats så pass som den görs för tillfället, utan fokuserades på hur kvalité och översyn kan bli bättre.