fredag, december 16, 2011

Missriktad kritik hjälper ibland inte

En familj har blivit utvisade på ett i sig uppseendeväckande sätt. Ett beslut som fattades för ett antal år sen hade nu verkställts och man kan diskutera sättet som utvisningen beslutas. Tidigare i år kom alliansregeringen överens med Miljöpartiet överens om en ny migrationspolitik.

Sedan 2008 finns det även möjlighet att genom arbetskraftsinvandring få uppehållstillstånd i Sverige. En bra lösning då den vanligaste vägen till Sverige har varit genom asylinvandring. Alliansregeringen möjliggjorde för denna förändring, att Miljöpartiet är med på tåget är bra.

Kritik kan ges gällande fallet med familjen Danielian. Det är bara det faktum att för denna familjen fattades första utvisningsbeslutet redan 2006. I början av 2011 kom alliansregeringen och Miljöpartiet med sin ramöverenskommelse gällande migrationspolitiken. I den står det bl a  "Asylrätten ska värnas. Särskild 
hänsyn ska tas till barns bästa.". I sig blir det svårt att kommentera enskilda fall, men att den överenskommelse som säger att barns bästa ska värnas är något som nu måste upplevas.

Till de som upplever detta som inhumant, kan jag bara fråga, hur hade en överenskommelse från 2011 hjälpt en familj som fick avslag redan 2006? Sen 2008 har människor möjlighet att komma till Sverige inom ramen för arbetskraftsinvandring, en ändring som motarbetats av bl a socialdemokrater. Är ni på denna ändring eller inte? I allafall hade ni kunnat läsa er in lite grann på ärendet och noterat ett beslut från 2006, som togs redan med de gamla reglerna. Hur skulle en ändring som får sina stora genomverkan först 2012 kunna ändra på detta?

Media: Exp, Exp.