tisdag, december 20, 2011

Mot juletider med viss ovisshet

Sakta men säkert går människor in i en tid av avkoppling. Juletider är en tid av ljus för många, för vissa finns det element som fortfarande skapar oro inte bara under juletider utan också långt efter att granen har kastats ut och juleljusen har plockats ner.

Fredrik Reinfeldt gjorde kvinnovåldet till en av sina frågor i och med gårdagens jultal. Trots en och annan småspydig S-kommentar, fick Reinfeldts fokus på det dolda våldet ett välbehövligt ljus. I tider av jul blir problemen med våld i hemmet uppenbart, oftast där element som alkohol spelar en stor roll. Men våldet mot i nära relationer är något som ligger dolt under ytan under årets alla dagar. Det är det lömska med våld i nära relationer, vi tycks inte se det och människor gör vad som helst för att skyla över det. Allt för att ingen ska behöva se.

Gårdagens besked gällande att SAAB skulle gå i konkurs var det minst oväntade beskedet. Dock kan man känna, en vecka innan jul att julklappen till de anställda hade varit mindre bitterljuv. Vad som händer nu med SAAB, dess kunnande, alla de kompetenser som har bidragit till företagets överlevnad är en vital fråga. Där handlar det om förmåga till omställning. Sen är det frågan om hur Trollhättan kan bli en kommun som inte bara förlitar sig för mycket till en stor arbetsgivare.

"Näringsminister Annie Lööf måste bekänna färg, och bryta med det ointresse som präglat regeringens förhållande till industrin." I sig kan man fundera på vilka intentioner som finns i denna vilja. En god förhållning till näringslivsfrågor torde vara att man skapade goda förutsättningar till näringsliv och företagande. Kapitalvinsbeskattning, bolagsskatter, förenklande av 3:12-regler osv, alla de åtgärder som skapar ett gott företagsklimat och lockar till investeringar inom Sverige. Sen behövs det kommuner som skapar möjligheten för ett gott företagande, som Borås där 120 företag väntar på att få etablera sig. Jag undrar hur skribenten bakom citatet även ser denna lösning, eller om det bara handlar om statliga investeringar i en region som har fått en rejäl kris att hantera.

För Trollhättans del har de all tid att se sig omkring efter hur andra kommuner gör för att locka till sig ett gott företagande. Investeringsvilja, förmågan att skapa ett gott företagsklimat kan endast göras på lokal nivå. Vad regeringen kan göra är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar, genom att ge utrymme till företag att växa av egen kraft. Det är något som är en god näringspolitik, inte att bära upp fallna aktörer som levt på lånad till under ett långt tag.

Media: ABAB, AB, ABDNDNExpExp, ExpSVD, SVDSvDSVD.