måndag, december 12, 2011

Slussen - Ett kapitel kommer till sitt slut


En efter en har de backat ur. Från invändningar till rent motstånd mot en process som blivit lite av en parodi i den tid då det slutgiltiga beslutet ska tas. Det är i sig beklagligt att ett beslut för Stockholms framtid inte kan tas med bredare enighet. Att Socialdemokraterna och nu senast Miljöpartiet har vänt fot i frågan, innebär att det blir Alliansen som nu röstar igenom förslaget och sätter punkt för 20 år av politisk träta.

Processen fram till beslutet har i sig varit kaotisk men rätt underhållande. Det har funnits en bred diskussion om hur det förslag som presenterades, har justerats i dess olika delar. Allt för att göra förslaget ännu bättre för att falla alla i smaken.

Problemet med motståndet är dock att man kastar staden in ännu en flerårig process av arkitektförslag. Det är en förstås en tanke som jag delar med andra, om en ny process skulle leda till att dagens förslag skulle leda till ett förslag som skulle falla alla i smaken. Sanningen är trots allt att stockholmare är trötta på både processen och för den plan som ska ersätta den förhatliga plats som några vill bevara.

Decennier av politiska processer har kantats med motstånd som har försvarats med en rad olika argument för att ytterligare försena processen. Påståenden om motorväg till Gamla Stan, en mer handikappovänlig lösning än dagens då lutningen påstås öka med, byggnader som skyms och ett brett motstånd. En bra sammanställning av de myter som byggts upp går att läsa här.

"Sång till en sluss" är ett exempel på att markera mot en politisk process som idag får sin slutgiltiga lösning. Även om marginalen kommer vara liten, kommer ett efterlängtat beslut att idag tas.

Media: DN, SvD.