tisdag, december 06, 2011

Ta debatten om kvalitet än att skjuta bredvid målet.

Diskussionen hur Caremas ägare har lyckats med konststycket att ta ut generöst tilltagna löner samtidigt som en rad av deras verksamheter har fallit under luppen för bristande kvalitet, grova fall av vanvård, är förstås en behövlig diskussion som ska tas. Problemet är att ibland uppfattas det som att det är system som ska försvaras och inte de människor som är i behov av dessa verksamheter.

Det är klart att inte heller Moderaterna kan falla i retoriken att enbart stå upp för saker valfrihet i sig utan tala om vad den egentligen handlar om. Lagen om Valfrihet handlar om en sak, att min mormor ska ha möjligheten att få den vård som hon förtjänar, hos den som hon finner bäst. Ingen kommun tvingas på LOV, men ingen kommun ska kunna förhindra en enskild människa rätt att välja det som passar en bäst.

Fallet med Carema bottnar i två orsaker, bristande kvalitet och tillsyn vilket gjort att man har kunnat ta ut onormalt stora vinster, den andra att man har via smart planering, lyckats med att undvika att betala skatt för dessa vinster. I sig är det oförsvarligt, och det är förstås bra att man trots att bristerna har uppenbarat sig tidigare tar tag i denna fråga. Att komma till med den avancerade skatteplaneringen samt att få till en övergripande tillsyn som i många avseenden saknas är två viktiga saker. I sig kan det finnas behov av en nationell välfärdsinspektion som får verktygen att kontrollera att de olika huvudmännen följer de lagar och regler som finns.

Det är en intressant debatt. Men kan undra kring hur vissa riktar sin kritik i frågan. Vi vet att äldrevården ska kännetecknas av hög kvalitet, i många fall kännetecknas den svenska äldrevården av hög kvalitet. Att fall av vanvård kommer upp är är sunt, då finns det möjlighet att agera mot de verksamheter som inte följer de kvalitetskrav som finns. Därför blir jag lite förbryllad när exempelvis Roger skriver "Skylla på fulltecknat schema för att undvika att debattera i en sådan här för oss alla viktig fråga är rent utsagt löjligt", eller som Martin "som nu sker från finansminister Anders Borgs sida och ska moderaterna vara trovärdiga i sin strävan att bli det nya statsbärande partiet krävs skärpning." Notera att dessa två fall av kritik handlar om Anders Borg.

Ärligt talat, här är en debatt som förs om äldrevård och dess kvalitet och dessa två herrar hoppar på Anders Borg. Ska vi ta debatten om äldrevård finns det en debatt som ska tas, den om hur välfärdens olika huvudmän inte ska kunna frångå sitt ansvar att bedriva välfärdsverksamhet med hög kvalitet. Den diskussionen faller rimligtvis inte på Anders Borgs bord, utan på personer som äldreminister Maria Larsson (Kd) och Margareta B Kjellin som är Moderaternas ledande person i äldrefrågor.

Jag antar att dessa två personer följde den pressträff där förutom Maria Larsson och Beatrice Ask, var Anders Borg en av de som deltog. Då kanske de även insåg vem som skulle göra vad.

Anders Borg har ett ansvar, att se till att pengar som tas ut i vinst inte försvinner i skatteparadis utan beskattas i Sverige. I övrigt kan man ju inte komma och gnälla på honom att vissa äldreverksamheter brister i kvalitet. Då har man skjutit bredvid målet, därför kvalitet i äldrevård är ju rimligtvis inte Anders Borgs huvudansvar.

Därför kan det vara lägligt att ta diskussionen i sak om hur äldrevården kan utvecklas, istället för att bygga upp en massa konspirationsteorier och försöka skapa något samband mellan Moderaterna och exempelvis Carema. Är personer som Martin och Roger intresserade av att ta diskutera de frågorna istället för att ägna sig åt dumma utspel och svartmålning är de alltid välkomna.

Bloggar: Edvin.
Media: DNDN, SvTSvT, SvT.