torsdag, december 08, 2011

Två jagade män

Insikten att vara en i media jagad man är kanske något som man aldrig kommer att uppleva. En upplever det på grund av hans oförmåga att ställa saker tillrätta, en annan blir det för att det finns ett intresse att via honom komma åt en annan. I sig blir Håkan Juholts och Anders Lettströms vardag jämförbara. Frågan är bara hur mycket som har förtjänats och inte har förtjänats för att vara jagad.

Att läsa Lettströms inlaga på DN Debatt förvånar mig inte. När jag läser de detaljer som uppkommer i beskrivningen av de kontroverser där Lettström satt sig i en trång situation, har det varit uppenbart att människor som vet om vem Anders Lettström är, har utnyttjat situationen för egen vinning. Kriminella är medvetna om det, journalister som gömmer sig bakom källskydd är medvetna om det.

Jakten på Kungen är i sig den bakomliggande faktorn. I det spelet får Anders Lettström leka det svarta fåret i medias spel med att svartmåla Kungen för eventuella kopplingar till kriminella nätverk, där Anders Lettström blev den som fick städa upp spåren.

Ärligt talat börjar jag bli ganska trött, inte på granskningen i sig, utan på de metoder som gör sig uppenbara i jakten på sensationella rubriker. Parallellen till Storbritannien gör sig påmind, ifall svensk journalistik skulle göra samma sak, hade vi haft en debatt som heter duga. Det finns förstås anledning att ifrågasätta journalistikens inflytande, i de fall de använder sin maktposition för att gå för långt i sin jakt på rubriker.

I två parallella världar är Anders Lettström och Håkan Juholt två män som jagas för sina misstag. I sig kan Juholt snäppa upp sig, ta rollen som oppositionsledare på allvar och forma en tydlig och konstruktiv opposition. Anders Lettström kommer fortfarande vara en av Kungens närmaste, oavsett om banden till kungafamiljen inte är de mest synbara efter dessa turer. I Juholts fall finns det människor som har ett ansvar att täcka upp för sin ledare när det blåser kallt, frågan är vem som täcker upp för Anders Lettström när han behöver detta.


Bloggar: Yuppie.
Media: ABABDN, DNDN, DN, SvD, SvD, SvD, SvT.