måndag, december 05, 2011

Två stukade oppositioner - Två olika verkligheter

Ibland känns det märkligt att man upplever en vardag där bristen på ett konkret politiskt alternativ uppenbarar sig mot regeringsmakten. Här hemma i Sverige har det mest handlat om oförmågan att bli tydlig och relevant inför väljarna. Att hålla sig till fagra löften, men hela tiden markera med att den konkreta politiken kommer längre fram kan i sig vara farlig. Människor får förväntningar som kanske blir onormalt höga. När de inte sen infrias brukar förväntningarna landa i ren besvikelse. Vi har upplevt det förr.

Å andra sidan finns det de som försöker forma ett politiskt alternativ, men lever i en helt annan vardag än den svenska oppositionen. Att väljare ter sig till kommunisterna i det ryska valet kan tyckas förbryllande. Det finns dock tecken på missnöje, men där de som tydligt uttrycker sitt missnöje, trycks tillbaka av ett etablissemang som använder statsapparaten för att underminera förutsättningarna för oppositionen.

Jag känner några som nu har varit i Ryssland i egenskap av valobservatörer. Det blir intressant att lyssna till dessa upplevelser, hur det är att uppleva ett val i ett land där till och med något som en folkomröstning blir till någon form av skådespel, snarare än en demokratisk högtid. På det viset ser det ut, en nation som för tjugo år sen reste sig ur kommunistdimman, men som nu faller in i mer totalitära tongångar. En man med bakgrund från KGB, som vet hur situationen ska hanteras in i minsta detalj.

Likheterna finns där med situationen i Belarus. Moderata Ungdomsförbundet i synnerhet, har varit engagerade i de belarusiska oppositionella krafterna. Det finns läge att engagera sig i de krafter som störs ut, trakasseras, arresteras och vars hemsidor hackas för att kväsa deras försök att föra ut en politisk agenda och ett alternativ gentemot de som idag styr.

Hemma i Sverige är verkligheten helt annorlunda. Här är behovet av en tydlig opposition också uppenbar, dock landar vardagen kring granskningen av en ledare som inte riktigt förmår att övertyga sina egna som de som ska tänkas återvända till den svenska socialdemokratin efter valet.

Likheterna finns, men vardagen ter sig olika. Det är skillnad på en opposition som sätter krokben på sig själv, mot en opposition som trycks tillbaka av de som räds sina politiska positioner och som använder vilka medel som helst. I Sverige dör det politiska samtalet i bristen av ett tydligt politiskt alternativ, i en annan vardag dör demokratin sakta ut när en oppositionen inte förmås att föra ut sin agenda.

Bloggar: Högberg, Hökmark, LindquistTokmoderaten.
Media: AB, AB, DN, Exp, Exp, SvD, SvD.