söndag, december 18, 2011

Václav Havel och kampen för ett fritt Europa

1990, ett Europa var i förändring. En ung grabb från Mariestad åkte med sin familj till en då delad, men nu enad stad. Berlinmuren hade fallit några månader innan och med tanke på min unga ålder förstod jag säkerligen inte riktigt vidden av vad detta betydde. Lika omedveten som jag var då, lika medveten är jag om betydelsen av den frihetskamp som då hade blomstrat runtom i Europa.

Sammetsrevolutionen var en av alla de kamper för demokrati och frihet som då pågick i Europa. Parallellt med esternas sjungande revolution och Lech Walesas kamp för ett fritt Polen, kämpade den tjeckiske dissidenten Václav Havel för Tjeckoslovakiens frigörelse från kommunisternas grepp.

I november 1989 återupptogs de demonstrationer som slogs ner tidigare under året. En månad senare var dramatikern och numera den det fria Tjeckoslovakiens landsfader dess nye president. Václav Havel inledde arbetat med Tjeckoslovakiens demokratisering, en anpassning mot mer västerländska ideal med marknadsekonomi som grund. Samtidigt lotsades landet genom den delning som innebar bildandet av Tjeckien och Slovakien.

Václav Havel var Tjeckiens president fram till 2003. Han var den man som var en av de som blev symboler för Europas frigörelse och det kommunistiska förfallet i Östeuropa. Decennier tidigare hade den Europeiska gemenskapen bildats med syfte att motverka konflikter i ett tidigare sargat Europa. Vi kan alla diskutera var den gemenskapen är på väg. Dock är det öppna och fria Europas, just det som ska värnas idag. Allt för de som riskerade och de som till och med offrade sina liv i kampen för frihet och demokrati.

Václav Havel blev en förebild för det fria Tjeckoslovakien. Hans ord har tystnat, minnet av vad han gjorde kommer leva kvar i tjeckers och eruopeers medvetende för lång tid framöver.


Bloggar: Nydahl.
Media: AB, DN, Exp, SR, SvD, SvT.