söndag, januari 08, 2012

Att göra en Reepalu

Det har figurerat inlägg med beskrivningar om begreppet att göra en "Reinfeldtare". Utifrån de inlägg som har gjorts ger det mig lite funderingar vad det finns för olika beteenden som har personifierats av vissa politiska företrädare. Blickarna i dagar som dessa riktas tämligen lätt mot Malmö och den våldseskalering som fick Malmöbor att säga ifrån.

De två dödskjutningarna som har skett under den senaste veckan är i sig inte unika. Det är ett led av en lång tid av oprovocerat våld, riktat även mot vanliga Malmöbor. 15-åringen och 48-åringen som fick plikta med sina liv var den droppe som fick bägaren att rinna över. Vad som görs i Malmö är också en relevant fråga, något är fel och därför krävs ett ansvarstagande.

Ilmar Reepalu väljer att vädja om hjälp från Stockholm och justitieminister Beatrice Ask. Att Reepalu tycker det är dags för ministern att agera är en sak. Vad som kan göras från regering och riksdag är en annan aspekt, vad Reepalu själv gör är dock den stora frågan. Så fort Reepalu stöter på ett problem riktas en vädjan till någon annan. Det här fallet är inte unikt.

Att rubrikerna om nya dödsskjutningar blandas med rapporteringen om att Malmö minska stödet till en organisation som arbetar aktivt med att få före detta kriminella att göra upp med sitt förflutna, det är något som visar på dålig tajming. Att man valde att krypa till korset och ge tillbaka det finansiella stöd som hade dragits in borde vara en signal till de styrande i Malmö.

Att göra en Reepalu handlar i sig om att i de flesta lägen ropa på någon annan än att visa ledarskap och ansvarstagade i stunder som kräver detta. Det Reepalu gör är att han fortsätter i gamla hjulspår. Det går att ropa på en bättre skola som inte riskerar att unga slås ut, det går att kräva en bättre arbetsmarknad än att försätta människor i bidragspassivitet, det går att ropa på tuffare tag mot illegala vapen.

Tills dess bör man dock visa på hur man kan arbeta lokalt för att skapa bättre förutsättningar kortsiktigt. Att skapa en arbetsmarknad som i Solna, eller en skola som i Essunga där man tar till sig av tillgänglig pedagogisk forskning. Malmöborna visar att det är hög tid för detta.

Bloggar: Maria, SvenssonSörliden.
Media: DNDNSvDSvD,SvD.