lördag, januari 21, 2012

Dags att fokusera på politiken än på Juholt

En dag kommer man till vägens slut. Vissa gör det på sitt vis, andra tvingas inse att loppet är kört. Håkan Juholts avsked är hans avsked från toppolitiken, men som parti lever socialdemokratin alltjämt kvar. Pressen att nu tvingas till ett partiledarval när man inte ens har lyckats pröva partiledarskapet i ett allmänt val är stor. Hur som helst är det just detta som gör att det politiska samtalet kommer i skymundan, den som egentligen borde få vara levande, inte bara i ett enskilt parti.


När Juholt kom till 68:an igår var det med ett besked om att nu ska man diskutera hur partiet ska fokusera hur man ska få ut sin politik. Vi visste alla på något sätt att det inte stämde. På ett sätt kan man också förundras över ett sånt uttalande. Att politikens inriktning formas bakom stängda dörrar och inte genom samtal med väljare.

Socialdemokratins problem har månt och mycket varit att man inte inser att gårdagens lösningar inte passar på morgondagen. Att sättet att kommunicera politiken har varit problemet och inte politiken i sig. Det var det man inte insåg efter valet 2006, inte heller i kriskommissionens rapport efter valet 2010 hade man insett detta faktum.


Fördelen är förstås att man mer nu kan fokusera på det politiska innehållet, även om partiet delvis är ledarlöst. Carin Jämtins inhopp som man nu får anse bli den temporära lösningen fram till en kongress som väljer den som ska axla ledarrollen. När den sker är frågan, men svaret på den bör komma redan idag och den kongressen i sig bör avhållas inom rimlig tid.


Inget parti tjänar på att framstå som ledarlöst. När förtroende förbrukas är det dags att träda tillbaka. Vissa väljer att självmant, andra gör det under galgen. Göran Persson insåg på valnatten 2006 att förlusten var ett sätt att styra sin egen avgång, på det sättet blir övergången mer kontrollerbar.

Nu befinner sig Socialdemokraterna i sin allra djupaste kris. Det behöver man nu inse till fullo. Vissa tänker att Moderaterna lyckades vända ett katastrofval, och har förhoppningar om att samma ska hända Socialdemokratin. Det är dock bara de själva som kan påverka om de är redo att ta tag i uppgiften att rannsaka sig själva för att återigen återvinna förtroendet. Nu när dominansen är bruten och de är att parti som alla andra.


Bloggar: Annarkia, Fredrik, KentMikael, Peter,Sven-Erland, Tokmoderaten.
Media: AB 1 2 3 4 5 6 DN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EXP 1 2 3 4 5 6 7 GP 1 2 3 4 5 6 7 SvD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SVT 12 3 4.