måndag, januari 09, 2012

Det är dags att köra nu

Måndag och dags för de flesta att återgå i arbete efter veckor av ledighet. Läget förändras dock kontinuerligt och många formerar sig nu inför de förutsättningar som råder. I helgen hölls Vänsterpartiets kongress, den kristdemokratiska kongressen är i antågande och frågan om vilken färdriktning som de ska ta är en fråga.

Vänsterpartiet har under helgen tagit en rad intressanta beslut om vilken politik de vill driva. Jonas Sjöstedt, den nye vänsterledaren är skicklig i rollen att påpeka det långsiktiga perspektivet. Frågan är hur tålmodiga kongressombuden är i och med de beslut som togs. Kravet på sextimmars arbetsdag med bibehållen lön är en sådan fråga. Mer ledighet kan locka, men till priset av att öka produktiviteten eller att minska lönen därefter, hur många intresserar sig för det?

Till råga på allt, förbudet mot bemanningsföretag som det har diskuterats kring, till beslutet om obligatorisk partiskatt. Hittills handlar det bara om partimedlemmar, men synen på att bestraffa höga inkomster är genuint. Alla nettoinkomster över 27 500 kronor ska betalas till partiet av de som innehar betalda förtroendeposter, en fix idé inom Vänsterpartiet som gärna får hållas för dem själva.

Vintervilan är dock inget som gör en trygg. Trots oppositionens tillkortakommanden är det dock små skillnader rent generellt. Som regeringsbärare vaggas man lätt in i en falsk trygghet av en opposition som inte förmår att förvalta sitt ansvar som en konstruktiv opposition som utmanar regeringen. Vänsterpartiet är redo, Miljöpartiet har varit på banan än så länge. När Socialdemokraterna är redo, först då får vi en påminnelse om hur det kommer att te sig fram till nästa val.

Alliansen har hittills tjänat tämligen gott på oppositionens tillkortakommanden. Detta är dock inget som tryggar rent långsiktigt. Väljarna är idag är mer lättrörliga, känslan av partitillhörighet har minskat, fyra tiondelar sällar sig till gruppen oberoende, de som röstar på ett parti bara för att de "alltid har gjort det" är nästintill obefintligt. Att Alliansen tjänar på ett gott förvaltarskap är en sak, men när väljarna kräver besked måste man svara upp.

Många ropar efter en modern borgerlighet. Målet för den moderata förnyelsen är inte att fastna i ideologiska dogmer utan hela tiden har utgångspunkten i människan och utifrån det utveckla en ansvarsfull och frihetlig politik. Den lärdomen ska tas tillvara på. Även de andra partierna inom borgerligheten har att inse detta faktum. Förutsättningarna för Alliansen att fortsätta vara en maktfaktor är att samtliga inser faktum att en frihetlig och ansvarsfull politik har människan i centrum. Utifrån de förutsättningarna finns det förutsättningar att växa, ingen tjänar i längden på andras tillkortakommanden.


Bloggar: JohanKent, Lidby, Martin, PeterTokmoderaten.
Media: ABABDN, DN, DNDN, DN, DN, SvDSvD, SvDSvD.