onsdag, januari 11, 2012

Det här med ansvaret

 
Fredrik Reinfeldt gör ett utspel på arena där moderaterna har ett enormt förtroende. De ekonomiska politiken har i nuläget två personer som fajtas om vem som uppbär det högsta förtroende i denna fråga. Det är rätt imponerande för Moderaterna att dessa två är Anders Borg och Fredrik Reinfelt. Idag får vi beskedet, inga nya skattsänkningar, inte för tillfället.

Det är svåra ekonomiska tider, då är det viktigt att vara ansvarsfull. Svensk ekonomi går bra, statsskulden är nere på 35 procent jämfört med drygt 45 procent innan den globala lågkonjunkturen, skatteinkomsterna är nästintill desamma som 2006, innan skattesänkningarna. Att fokusera på att frigöra den svenska ekonomin ännu mer är viktigt, därför kommer skatterna fortsatt att behövas sänkas.

Dock är det reformutrymme som finns idag inte densamma som för några år sen. Ordning och reda i de offentliga finanserna har varit ledordet, respekten för dem är vitalt för att trygga en stabil ekonomi och ha råd att trygga välfärden. Det kan tyckas hos vissa att det här med ansvar var något nytt. Men allt som oftast landar det i rena floskler. Vanliga människor har fått mer i plånboken, svenska statens skuldsättning har minskat och ekonoin är i balans. Dessutom har statens finanser skyddats mot kortsiktiga ekonomiska stimulanser som stt många andra länder i ekonomisk knipa.

Lokalt sett blir frågan om välfärden vital. Som kommunal företrädare kan man göra allt eller inget för att skapa gynnsamma förhållanden för entreprenörsskap och jobbskapande för att minska bidragsberoende, samtidigt som man sätter välfärdens finanser främst. Att inte göra detta har visat sig på vissa håll. Till och med i en stad som Örebro, ökar man skuldsättningen och sparar in på barn, äldre och unga. Att den styrande S-majoriteten inte förmår att ta ansvar där är vital.

På riksnivå ter sig det likadant. I senaste budgeten visar sig underfinansieringen, i den försvarspolitiska debatten kom medgivandet att skuggbudgeten på det området var underfinansierat. Vad som mer saknas i alternativet är värt att fundera på. I dessa tider är det vitalt att ta ansvar för ekonomi och välfärd. Att vissa försöker låtsas om att ansvar för Moderaterna är något nytt, får nog se till hur deras partivänner ställer till det runtom i landet.

Bloggar: GrefvenKent, Radikalen.
Media: DNExpSvD, SvT.