måndag, januari 30, 2012

Det här med utanförskapet jobbskatteavdraget och sanningen

Surfar man runt på portalen S-bloggar får man i sig en ganska roande inblick i bristen på empati, pragmatism och ibland relevanta och korrekta fakta. Slängandet med utanförskapsbegreppet är en sak, det är klart man kan slänga ut det begreppet om man har relevant fakta som underbygger påståendet. Risken är förstås att det landar i rena floskler när man bara slänger ut påståenden men inte grundar det i fakta.

Så låt oss se på utanförskapet i Sverige. Grafen bygger utifrån senaste budgeten. tar man en titt på grafen kan man se ganska klart. Ekonomiskt bistånd tämligen oförändrat, sjukpenning har minskat, personer med arbetslöshetsersättning och i arbetsmarknadspolitiska program har minskat, personer med sjuk- och aktivitetsersättning har minskat. Totalt sett har utanförskapet i sig minskat. Resultatet, från 1,083 miljoner s k helårsekvivalenter 2006 till 0,686 helårsekvivalenter 2015.

Sen till påståendet om Sveriges offentliga finanser. Fredrik Reinfeldt slant lite på tungan i senaste riksdagsdebatten. Folk från vänsterhåll lyste upp i ren revanschlusta över att få sätta dit en statsminister som inte sade rätt, bara för att jämna ut det hela mot en annan som inte hade ett sinne för sanning och fakta. Det är bara det att Reinfeldts påstående landar i kanske en freudiansk felsägning, men en osanning? Vi kan titta på EU-kommissionens prognos för EU-länderna 2012.

Till jobbskatteavdraget igen. I morse hade jag en postning i ämnet, där vikten låg på att värna om just respekten för människors ökade ekonomiska frihet. Det kan tyckas var avskyvärt hos vissa, att människors ekonomiska frihet ökar på bekostnad av statens. Men ser man till institut som IMF, Riksrevisionen, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och konjunturinstitutet ser man de poositiva effekterna. Det har kommit en till rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering - IFAU presenterat en rapport som säger att det inte går att utvärdera effekterna av jobbskatteavdraget.

Danne Norling, nationalekonom har granskat rapporten och avfärdar den som tämligen oseriös:

"Rapporten är på 19 sidor (pdf) men baserar sig på ett större forskningsarbete av författarna i ett WP 2012:1. Deras metod baserar sig på statistiska förändringar under perioden 2004-08. Denna ansats förefaller vansklig men får godkänt av en representant för Finanspolitiska rådet, Helena Svaleryd, docent i nationalekonomi, trots att rådet tidigare menat att det skulle vara fråga om kanske 70 000 nya jobb."

Diskussionen om jobbskatteavdragets effekter kommer gå vidare. Nog är det bra, människors medvetenhet om den största ekonomiska frihetsreformen någonsin behöver lyftas, för att de ska se skillnaderna mellan då och nu, vilken skillnad den har gett i människors plånböcker. Där fokus riktades mot de med låga och medelhöga inkomster, där vanligt folk fick mer makt över sina egna pengar. De som raljerar kring 100 miljarder i sänkta skatter får gärna fortsätta göra detta. Det visar bara deras bristande respekt för att människor som arbetar och tjänar pengar ska få större frihet över sina egna pengar.

Och nej, det är inte regeringen som har sänkt kravet för yrkesförsvaret, utan Försvarsmakten som har lyft ett förslag. Här ett utlåtande från en försvarsutskottets ledamot Johan Forssell (M) och från försvarsministern själv.

Uppdatering: Sverige har nu fått sin plats vid borden i europakten. En situation där Sverige inte behöver binda sig till de krav som ställs på euroländerna, men får en plats vid diskussionborden. Den chansen var väl värd att ta, Sverige är med men ändå inte med. En diplomatisk lösning blev möjlig, respekten för det nej som väljarna sa till euron, kan kombineras med att Sverige nu får delta vid ett visst antal möten per år. Allt för att få chansen att påverka, men ändå inte behöva förbinda sig till något. Det var positivt att Socialdemokraterna återigen gav med sig till slut.

Bloggar: DHEEdvinHögberg, Mattias, Radikalen.
Media: AB, ABDNDNExpExpExp, SvD, SvD.