onsdag, januari 25, 2012

Hellre diskutera arbetslöshet än jobb

Egentligen behöver det inte vara någon skillnad mellan dessa ord. Men ingångsvinkeln säger något om ambitionerna och de signaler man sänder ut. Därför blir dagens debatt talande för dess rubrik. De som har tagit initiativ tycker det är viktigare att diskutera arbetslösheten istället för hur jobben ska bli fler. Att sätta en negativ prägel, att säga att debatten handlar om arbetslösheten och inte ha en mer positiv prägel, att säga att debatten handlar om jobben skiljer inte bara synen på problemen, den skiljer synen på arbete.

Jobben är viktigast. Jag fick denna bild på min mail igår, en fingervisning om att Moderaterna värnar om den arbetslinje som har varit den mest vitala delen i dess politik. Under de senaste fem och halv åren har man drivit igenom en rad reformer för att öka sysselsättningen, göra det mer lönsamt att arbeta. Den ekonomiska krisen har satt sina spår. Efter att tillväxten vände uppåt och sysselsättningen ökade ser läget återigen lite mörkare ut. Det är då viktigt att främja den politik som ser just jobb, och då alla jobb som något viktigt.

Socialdemokraterna har iscensatt dagens debatt för att diskutera om den fortsatt höga arbetslösheten. Man gör det lätt genom att skylla den alltjämt höga arbetslösheten på att regeringens reformer inte fungerar. Det är på det viset att dessa reformer är en del i att få fler i arbete. Arbetet med att lägga om skolan i grunden är ett arbete som tar fart för tillfället och vars effekter kommer att märkas om några år. Den alltjämt höga ungdomsarbetslösheten grundar sig i en skola som nu förändras.

Det är dock viktigt att man likt det långsiktiga arbetet med att bygga om den svenska skolan i grunden också ser till att värna de reformer som gör det enklare och billigare att anställa. Här finns en skillnad. Motståndet mot den nyligen sänkta restaurangmomsen, motståndet mot reformer som RUT och ROT, och ambitionen att ta bort den halverade arbetsgivaravgiften för unga, en avgift som de inte visar hur de tänker kompensera kommuner, landsting och myndigheter för. Försvarsmakten är en av de myndigheter som under de närmaste åren kommer att rekrytera tusentals unga, där syns underfinansieringen då vart femte jobb drabbas i det nya försvaret.

Synen på jobb grundar sig i i vilken syn man har på jobb, om man vill att jobben ska bli fler och om man har synen på att alla jobb behövs. Det motstånd som skönjas av motstånd mot de jobbskapande reformer som har genomdrivits ger signalen om att alla jobb inte är lika fina. Det är bara genom att främja varje jobbskapande reform och se alla jobb som viktiga som gör att man skapar långsiktigt förtroende och skapar en stabil grund för att främja välfärden och det som bygger Sverige starkt.

Bloggar: Kent, Peter, Roger.
Media: AB, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD.