onsdag, januari 25, 2012

Hög skuldsättning ett av våra stora problem

Amorteringen på våra lån borde rimligtvis vara en av de bästa åtgärderna som man som enskild sparare skulle kunna fokusera på för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Det finns ett problem enligt Sten Nordin, när Stockholms bostadsmarknad blir allt hetare men kraven på amortering ligger alltjämt låga.

Att kunna amortera är en tydlig signal på att låntagaren har förmåga att betala av sina lån. Idag trissas priserna upp för att man räknar med att kunna sälja av sin bostad med vinst i en nära eller avlägsen framtid. Den höga skuldsättningen är en av de bubblor som har skapat de problem på den finansiella marknaden. I USA blev subprimelånen en bricka som fick det finansiella systemet i gungning. Som tur vad har man från moderat håll, genom deras finanspolitiske talesperson Anna Kinberg Batra deklarerat att man inte tänker använda sitt statliga ägande i SBAB som ett instrument för att styra bolånemarknaden.

Ser man till Sten Nordins krav ser jag dessa krav som tämligen sunda. Vad som borde ta hänsyn kunde vara följande:

  • Banker borde ta prioritera det faktum att låntagare har förmåga att amortera sina lån. Rent omvänt blir amortering en form av sparande i hushållet då man gradvis minskar hushållets räntekostnader.
  • Att belåna i syfte för att skapa ett stadigvarande högre värde är en sak, att göra det för rena förströelser är en sån aspekt banker se över. Banker borde vara striktare mot de som använder sin bostad för att belåna för just konsumtion resor etc.
  • Bolånetaket som stänger ute många unga personer behöver lättas. Hänsyn behöver tas mer till betalningsförmåga och inte vad man går in med i insats från början. Att höja kraven på amortering är en sån aspekt som skulle lätta på den rävsax som Sten Nordin ser det.

Det finns underliggande problem som måste bemötas. Stegrande priser gör att den underliggande delen som man måste gå in med som insats ökas i reella tal, något som blir svårare för unga som försöker ta sig in på bostadsmarknaden, låga krav på amortering och behoven av att vara mer strikt mot de som använder sina bostäder för rena konsumtionslån istället för lån som har i syfte att skapa långsiktigt betydande värde.

Media: AB, ABDN, DN, DN, SvD.