torsdag, januari 26, 2012

Inte bara ledarskapet brister i S och dess anhängare

Håkan Juholt hade talat om en vändning. Nu vet vi ju att den vändningen har uteblivit. Visserligen är inte socialdemokratin uträknad, men förmågan att bli betrodd för sina politiska ställningstaganden förtjänas att belysas även när fokus riktas mot ett annat håll. Det tvära motståndet mot en pakt, trots att allt inte är färdigförhandlat, redan landar i ett klart nej utan att alla detaljer är lösta talar lite för Socialdemokraternas märkliga ställning.

Förmågan att övertygas av den raljanta ledaren på Aftonbladet som främst frågar sig om Reinfeldt saknar en före detta partiledare för S, är svår. Det skönjas ett visst motstånd mot den åtstramningspolitik som råder. Men det är klart, tror man mer på den vanliga medicinen som ledde fram till åtstramningarna får de ju göra det. Men kan inte förstå resten. "Pakten kommer inte att ­begränsa bankernas härjningar." Nej, men kanske kan man se till att enskilda medlemsländer inte stöttar upp bankers risktagande med skattepengar som grund.

Invändningarna mot ett svenskt anslutande sägs vara tunga, men man har svårt att se utifrån ledaren se vad. Vad som uppges är att detta innebär en bakväg in i euron. Men det är klart när man inte lyssnar på Reinfeldt eller till de löften som ges, att deltagande kan garanteras utan bindande krav  för icke euroländer och respekt för att de svenska väljarna har sagt nej. Den chansen bör ju tas tillvara på utan att sitta som trotsunge och säga nej. Detta står ju även i kontrast till vad deras ekonomiskpolitiska talesperson Tommy Waidelich utlåtande om svenskt anslutande till Eurobondsamarbetet.

Socialdemokratin ropar efter ett ledarskap, det behövs för att förmågan att skapa en relevant och konstruktiv opposition som utmanar regeringen. Jag likt många önskar det, en konstruktiv opposition som har förmåga att vara en tydlig motpart till regeringen. Trots allt saknas den riktiga förmågan att kunna framstå som en fungerande opposition. Förmågan att agera som opposition är i sig begränsade för Socialdemokraterna rent historiskt sett, men risken att köra fast i en oppositionsställning är den stora risken för dem nu för tiden, inte minst när de saknar förmågan att presentera ett konkret politiskt alternativ som övertygar.

Så oavsett vem som får axla ledarskapet från och med imorgon är problemen större än bara ledarskapet. Det är ett problem i att forma en konstruktiv politisk agenda som är attraktiv för väljarna. När fokus ligger på att försvåra för fler jobb och tillväxt, samt i den situation som nu råder kring Sveriges frivilliga deltagande i  europakten förstår man att vägen tillbaka är ännu längre än så.

Bloggar: HögbergJinge, Johan, MaryNorah.
Media: AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvD.