söndag, januari 29, 2012

Konsten att säga nej men alternativet?

Den samlade oppositionen har funnit det rimligt att riva upp regeringens reform om att det bara krävs en uppdragsgivare för att få f-skattesedel. Ett av de bidragande skälen till det hela är det som rapporteras i SR-programmet Kaliber. Arbetsgivare sägs kringgå Lagen om Anställningsskydd - LAS och försöker anlita personer som ensamföretagare istället för att anställa dem.

Ansvarig minister hänvisar till just LAS och menar att man inte utan vidare kan göra detta som SR Kaliber rapporterar om. Jag finner det också rimligt, kanske då lägligt att se över arbetsmarknadslagstiftningen om den då inte skulle fungera som det var tänkt.

Men istället för att se över regelverket väljer således opposition att göra det svårare att få f-skattsedel. Man säger nej till en genomförd reform, men har inte något svar på ett eget alternativ. Snarare är det den gamla medicinen att bara säga nej är det enda som behövs. Man kan ju undra om det är viktigare att bara vara emot och ge regeringen på näsan, snarare än att vara konstruktiv och se på andra lösningar, lösningar som inte försvårar för människor att bli företagare.

Media: DN.