torsdag, januari 12, 2012

Magplasket kring tvånssteriliseringarna

Saker och ting kretsar i ens huvud. Det finns en klar majoritet i riksdagen för att slopa steriliseringskravet, en tanke är förstås vad priset är för att skapa splittring i Alliansen genom ett sånt agerande. I sig förvånas folk över att beslut som har en förutsättning att gå igenom i riksdagens kammare inte går igenom för att regeringen väljer att inte lägga fram en proposition i ämnet.

Nu blir ett självklart beslut ett rent magplask. För mina vänner inom HBT-rörelsen, speciellt inom nätverket Öppna Moderater känner jag empati för deras besvikelse kring att slopandet av steriliseringskravet dröjer. I somras höll de en omröstning i sitt Pridetält om hur folk ställde sig till slopandet. Responsen tydde på ett klart ja till slopande av steriliseringskrav.

Den hållhake som finns i hela maskineriet stavas för tillfället Kristdemokraterna. Det finns en viss ljusning i frågan kring Kd:s ställningstagande. Genom personer som Caroline Szyber och Jakob Forssmed finns en förhoppning om en mer pragmatisk hållning till just HBT-personers rättigheter. Fortfarande väcker det en del irritation. Den kristdemokratiska medverkan på Pridefestivalen var ett välkommet kliv framåt, fastän medvetenheten om att här klämmer skon rätt rejält för en del.

Tills dess landar förhoppningen om ett förväntat besked i ett rent jaha. Frågan är dock hur detta påverkar främst de som stod upp för kravet på ett slopande men som nu viker sig för den minsta. I den här situationen var det den lilla tuvan som stjälpte det stora lasset.

Bloggar: Christoffer, ChristofferDynga, KrassmanMartin, MMK, Peter.
Media: ABABDNDNDNDN, ExpGPSVT.