måndag, januari 23, 2012

Människors idéer kan bära Moderaterna framåt

Det sägs att den socialdemokratiska krisen påverkar Moderaterna negativt i längden genom att fokus riktas mot just allt som inte har med konkret politik att göra. Delvis är det rätt, men i många fall är detta också fel. Politiska lösningar är inga quick fixs, för ett parti som bygger sina lösningar med människan som utgångspunkt innebär det att ständigt ta del av människors tankar och idéer om hur deras tillvaro kan bli bättre. Det finns mäniskor som är angelägna om att att deras vardag och samhällsutmaningar tas på allvar.

För Moderaterna bör rimligtvis utvecklingen grunda sig i att fortsatt arbeta med de samhällsutmaningar som utgår från människors berättelser ur deras vardag. Dagligen träffar moderata företrädare människor ute på arbetplatser, på sjukhus, på skolor, på äldreboenden. Det är också här som vi möter samhällsutmaningarna och formar de lösningar som vi ser utifrån människors tankar och idéer. För har man människan som utgångspunkt bör detta rimligtvis vara självklart.

Låt oss gå in vad det finns för utmaningar för framtiden. Kent Persson tar fram tre stycken viktiga punkter där Moderaterna kan göra skillnad; skolan, arbetslinjen och otryggheten.

Låt mig tänka, utmaningen med Moderaternas arbetslinje är att göra vägarna in till arbetsmarknaden fler, en väg är genom att verka för fler aktörer än bara Arbetsförmedlingen, att skapa en flora av arbetsförmedlingestjänster. Fokus måste fortsatt ligga på att göra det ännu mer lönsamt att arbeta. Det måste underlättas för företagande och entreprenörsskap. Det kan underlättas på två områden, genom att fortsatt göra det billigare och enklare att vara företagare, eller genom att lokalt skapa goda förutsättningar för företagande. Den lokala synen på företagande skiljer orter åt, som exempelvis Sandviken där företaget Sandvik flyttar ifrån till orter som Borås där företagen väntar på att få etablera sig.

Skolan är grunden för morgondagens vuxna. Det görs dels genom att ställa om skolan i grunden, det kan också göras genom att ta del sig av tillgänglig pedagogisk forskning för att snabbt nå bra resultat. Skolpolitiker har under lång tid vallfärdat till Essunga för att se hur de gick från att vara bland de sämsta till att vara en av de bästa. Förklaringen var för att man tog till sig av tillgänglig forskning och inte bara pekade på att regeringen skulle göra någonting.

Tryggheten är byggs också nationellt som lokalt. Situationen i Malmö är den mest aktuella. här pekar man från politiskt håll mycket på att regeringen ska göra mer för att öka tryggheten. Rent krasst har det varit Ilmar Reepalus politiska idé under den senaste tiden förbise sitt eget ansvar och vad han kunde ha gjort lokalt, utan bara peka på att någon annan måste ta ansvar. På äldreboenden upplevs otryggheten av att inte få åldras med värdighet. Fler måste få möjligheten att få påverka sin situation även i livets slutskede. Att fokusera mer på en valfrihetsmodell än en upphandlingsmodell är något som Moderaterna måste ta arbeta med om det är människan som är utgångspunkten.

Att agera är som sagt inte att sitta och se på och säga till andra att göra något. Att agera är också att komma med förslagen. Därmed ger jag en utmaning till Kent Persson, Fredrik Antonsson, Maria Hagbom, Fredrik Lidby, Edvin Alam, Martin EdgeliusDennis Nilsson, Mary Jensen och Mattias Lundbäck. Formulera era tankar kring hur Moderaterna kan utveckla sig kring ett politiskt område. Kom med tankar och förslag kring hur Moderaterna kan möta samhällsproblemen, fortsätta att framstå som de som inte bara förvaltar utan också går i opposition mot samhällets orättvisor. Med människan som utgångspunkt och vår syn på frihet som det ledande.

Det sägs att "Moderaterna inte får bli passiva åskådare". Själv tänker jag, vad bra då kör vi! För när andra agerar inåt kan vi agera utåt.

Bloggar: GöranJohanKentHögbergHökmark, MikaelMoberg, Radikalen, Soilander.
Media: ABABAB, AB, AB, AB, AB, AB, DNDN, DN, DN, DN, DN, ExpExp, Exp, Exp, Exp, Exp, SvDSvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD.