onsdag, januari 25, 2012

Moderaternas utmaning är även Alliansens utmaning

I förrgår gav jag uppmaningen till mina moderata bloggvänner att utnyttja det faktum att vi ändå är ett parti som kan fokusera både utåt och framåt och inte bara inåt. Att interna kriser skapar externa bekymmer för andra säger något i den intilliggande bilden. I en tid när ljuset vänds åt det som tycks skapa bäst rubriker är det få som egentligen får se själva innehållet.

Nyhetsbevakningen skapar bekymmer även för Alliansen. Jag delar till fullo Fredrik Reinfeldts kommentar om att när bevakningen fokuserar mer på person och interna konflikter tar det lätt överhanden. Förmågan att komma ut och visa på hur man vill belysa samhällsproblemen hamnar lätt i skymundan.

Därför jag glad att det finns krafter som trots allt gör en insats för att fokusera på det politiska innehållet. Det speglar lite av det behov som finns inte bara inom Moderaterna  utan också hela Alliansen. Det får inte uppfattas som ett projekt som tar slut utan som ett levande hantverk som ständigt formas för att passa med tiden. Samhällsutmaningarna måste ständigt belysas och förmågan att ta tillvara människors tankar och synpunkter är det som måste forma de politiska lösningarna.

Hittills har Dennis, Mary, Ekonomisten, Maria i två fall och Fredrik kommit in med sina tankar kring en uppmaning som mynnade i de tankar, formulerade av Kent Persson som såg allvaret i att vi som beskådar ett annat partis kris inte görs till passiva åskådare. Håkan Juholt hade rätt i en sak, det går inte att vara åskådare, det är på planen som spelet avgörs. Därför grunden i både Moderaterna och Alliansens fortsatta förnyelse grunda sig i följande faktorer:

  • De politiska lösningarna formas utifrån besök och samtal ute i människors vardag.
  • Den enskilda individen är alltid utgångspunkten. Varje individ är unik och behoven varierar. Genom att ta tillvara på varje enskild individs förutsättningar skapas lösningar som gör att människor kan växa efter egen förmåga.
  • De politiska lösningarna måste fokusera på att underlätta människor i sin vardag. Lagstiftning formas inte i syfte att hindra folk utan med syfte att underlätta människors vardag, stärka deras rättigheter samt peka vikten av ansvarstagande och konsekvenserna av när man gör fel.
Det här är ett arbete som görs ständigt. Genom att ta tag i nya utmaningar, försöker utveckla sig i frågor som tidigare inte har varit ens starkaste, tar man rollen som de som uppfattas som samhällsbärande och de som har förmågan att tackla samhällsutmaningarna.

Bloggar: DHEJohan, KrassmanMartin, Norah, Peter,
Media: AB, AB, AB, DNDN, DN, DN, DN, Exp, SvD, SvD, SvD.