fredag, januari 06, 2012

När AB:s ledarsida förminskar egyptiers kamp för frihet

Aftonbladets ledarsida har som en av många fått för sig att det går att länka samman de protester som har skett på gatorna i London, Madrid och Athen med de protester som har skett i Nordafrika och på den arabiska halvön. Det enda som förenar dem är att 2011 var ett protestår.

Det som skiljer dem åt är att protesterna i Nordafrika och resten av arabvärlden var en kamp för frihet och demokrati, i London var det protester i missnöje över de nedskärningar som den brittiska regeringen tvingades till pga av att andra inte tog ansvar för de gemensamma finanserna.

Storbritannien och Sverige valde olika vägar att tackla krisen. I ett läge där båda länders statsskulder var ungefär desamma i förhållande till BNP (ca 45 procent), eldade den brittiska regeringen på underskott och statsskuld. Till skillnad från Sveriges statsskuld som senast var nere på 36 procent fördubblades den brittiska statsskulden i förhållande till BNP.

David Camerons tid som premiärminister har inte varit en gynnsam period. Effekterna av oansvarigt ekonomiskt agernade som Tory/Libdemregeringen ärvde i maj 2010 blev deras ansvar att hantera. Första fasen av krisen orsakades av bankers allt för vidlyftiga utlånande till människor som saknade tillräcklig betalningsförmåga. När banker höll på att gå omkull försökte stater rädda dem. Som Johan Norberg frågade, stater kan rädda banker, men vem räddar staterna?

Sverige valde som ett av få länder att hålla i skattebetalarnas pengar. Storbritannien tvingades till nedskärningar. Det är detta som människor visar sitt missnöje inför, vissa politikers oansvar som andra får städa upp. Jag kan tänka på det som Tony Blair sade om kontroversiella reformer. Man blir idiotförklarad när man genomför dem, men i efterhand ångrar man att man inte gick längre. Kanske David Cameron kommer till samma insikt.

De protester som sker i Grekland i synnerhet är i längden inte konstruktivt för att landet ska ta sig ur krisen. Då krävs hårt arbete från alla håll för att få den grekiska ekonomin på fötter. Men att likställa egyptiers, tunisiers och libyers protester och rop på frihet och demokrati  med människor som protesterar mot demokratiskt folkvalda regeringar, ropar efter allt åt alla utan att egentligen behöva anstränga sig, är inget annat än att förminska de protester som skett runtom i arabvärlden. Att Aftonbladets Ledarsida länkar samman London och Athen med Kairo gör dem bara till en av de som har fel.