onsdag, januari 18, 2012

Netroots och Juholt - tio månader senare.

Två av mina bloggkollegor från S-håll, Johan Westerholm och Peter Högberg har skrivit en debattinlaga som mer och mer konstaterar att det nu får vara nog kring misstagen kring ledarskapet inom socialdemokratin. Uppenbart finns det en uppgivenhet kring att partiet inte tar sitt ansvar som ett relevant oppositionsparti.

"Vi tvingas, på arbetsplatser, i idrottsföreningar , på vår fritid och i andra konstellationer nu varje dag försöka försvara något som i grunden inte går att försvara. Ett parti som inte kan kommunicera och när vi väl kommunicerar så är det för att be om ursäkt eller komma med bortförklaringar eller dementier."

Detta är förstås intressant då jag via ett tips snubblar över en text som författades av ett gäng Netrootsskribenter i mars 2011, däribland Johan Westerholm moch Peter Högberg. Texten har den tämligen talande rubriken "Juholt så kompetent att han inte behöver akademisk examen". Där skriver man bl a:

"Högern bedriver just nu en kampanj för att misskreditera Juholt eftersom han saknar akademisk utbildning. Men med Håkan Juholt, som är känd som resultatpolitiker, kommer det att bli skillnad. Denna kampanj kommer att slå tillbaka på högern vartefter socialdemokratin, med Juholt i spetsen, levererar resultat. Högerns elitistiska människosyn kommer att avslöja sig själv som lika klassiskt borgerlig som i otakt med samtiden"

Tio månader senare är synen som sagt en annan. Bilden av Håkan Juholts storhet tycks nu ha runnit ut i sanden. Jag har ingen anledning att peka finger på de interna angelägenheter som råder inom Socialdemokratin. Men när det handlar om förmåga att formulera konkret politik har Juholt och hans parti mycket att bevisa. Där kommer även hans politiska motståndare att kräva svar.

Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, Expr, Expr, Expr, SvD, SvD.