torsdag, januari 05, 2012

Onyanserad mediebild av restaurangmomsen

Det framställs i media som ett generellt krav att restauranger ska sänka sina priser för att möta den nyligen genomförda momssänkningen. Några har valt att göra det, andra inte vilket framställs som något negativt i media. Att man redan tre dagar tror sig kunna utvärdera en reform tyder på att man inte riktigt har satt in sig i vad reformen betyder för näringen.

Jag blev kontaktad av en aktör inom restaurangnäringen som berättade för mig om hur denne hade reagerat på den mediebild som har målats upp de senaste dagarna. De fann kraven på prissänkningar som märkliga, av flera anledningar. Detta då priserna för bl a personal, lokalhyra och råvaror har gått upp.

Till följd av enligt dem tydliga signaler om att momsen skulle sänkas, valde man att inte justera upp priserna på sin mat. Någon ökning av priserna har inte skett sedan 2009, trots att de löpande kostnaderna för dem har gått upp. Rent praktiskt har priserna sänkts minst motsvarande de ökade kostnaderna, då denna aktör har kompenserat sina kunder för dessa. Nu sänks momsen, därför ses det som negativt när denne aktör inte sänker sina priser.

Det finns enligt mig tre primära valmöjligheter för att möta momssänkningen; sänka priserna, nyanställa eller öka marginalerna. Stora aktörer som McDonald's och Max har valt att både sänka priserna och nyanställa. Dock är skillnaden mellan de stora kedjorna och dem likt den aktör som kontaktade mig, att marginalerna inte är desamma hos de sistnämnda. Därför är det läge att vänta med utvärderingen kring hur väl reformen påverkar både prissänkningar och fler anställda.

Det positiva dock är att restauranger nu konkurrerar med take awayrestauranger på lika villkor, då momsen för avhämtning sen tidigare är tolv procent men inte för servering. Därför kan aktörer som den som jag kom i kontakt med kunna åtnjuta de marginaler som man valde att bortse ifrån när man tidigare år inte ökade priserna för att möta de ökade omkostnaderna. Hade man valt att då öka priserna och nu sänka dem efter årsskiftet,då hade det i medias ögon sett bättre ut. Att man valde att behålla priserna och inte höja dem, visade på att man brydde sig främst om kunderna, något som media inte har valt att belysa.


Bloggar: Anders.
Media: Arb.