fredag, januari 20, 2012

Öppetsinnat av Mp

Ser man till rubriken på Miljöpartiets inlaga kan man skönja ett tecken på att Miljöpartiet försöker öppna en dörr för alliansregeringen i frågan om Sveriges ställningstagande till europakten. Det finns förstås en hållhake, den om detta skulle vara en bakväg in i euron. Frågan är värd att diskutera, det är tråkigt om det skulle uppfattas som att ett accpeterande av europakten skulle smyga Sverige in i euron och gå emot det tydliga nej som väljarna sa till den gemensamma valutan.

Bristen på ekonomisk stabilitet är det grundläggande problemet. För länder med olika ekonomiska förutsättningar är en gemensam valuta ett risktagande. Därför behövs stor respekt för sunda och stabila statsfinanser som inte riskerar marknadsmässiga konsekvenser och risken för att själva samarbetet naggas i kanten.

Greklands medlemskap i eurosamarbetet är omdiskuterat. Många är besvikna på Greklands sätt att hantera sina egna finanser, uppenbarligen har det inte sett så bra ut att ett grekiskt medlemskap varit möjligt. Dock ligger dock inte hela felet i Grekland utan enligt min mening i den bristande respekten för ekonomisk stabilitet och de grundläggande krav som skulle utgöra en grund.

Nu går man samman i en europakt för sundare offentliga finanser, en pakt där krav liknande de som ställs på svensk ekonomi är något av det som ska skrivas in i avtalet. Där Sveriges och andra icke euroländers deltagande i pakten möjliggörs utan att bli bundna att tillmötesgå de krav som ställs genom pakten. Sverige och andra icke eruoländer behöver inte förbinda sig till något, men får en chans att påverka.

Det bör självklart ses som den punkt som är vital för de diskussioner som förs i EU-nämnden. Miljöpartiet har visat att de har dörren öppen. Det är öppensinnat av dem att inte stänga dörren förrän avtalet är slutförhandlat och vi verklig en vet vad avtalet ska stå i. Socialdemokraterna har redan aviserat trots bristen på vetskap om avtalets slutliga innehåll. Samtidigt med deras positiva inställning till euroobondssamarbetet, mycket pga av Tommy Waidelichs inställning blir Socialdemokraternas inställning rätt förvånanden. Att Miljöpartiet har en mer förståelig inställning är positivt.

Bloggar: Det opåverkade sinnet, Ekonomisten.
Media: DNDNSVDSVDSVDSvD.