lördag, januari 21, 2012

Problemet alltid större än en person

Går man från historien om de turer som har skett kring en enskild partiledare kan det vara värt att reflektera lite över ett längre skeende där det nuvarande partiledarskapet inte är unikt, det är något som skett under en längre tid i en rörelse som inte har förmått att hitta tillbaka.

1930-talet blev symptom för socialdemokratins uppgång och början på dess glansdagar som sedan ledde till 80 år av nästintill oavbrutet maktinnehav. Under lång tid har man kunnat följa samhällsutvecklingen, men sen har det inte varit sig likt. Från 80-talet och framåt har bilden av det dominerande socialdemokratiska partiet i min mening inte varit lika självklart. Idag lever vi i ett samhälle där allt fler människor växer upp i ovetskapen om hur det är att leva med en socialdemokratisk regering. Någonting har hänt.

Vad beror detta på? Ser man till mitt eget parti beror det dels på grund av att man tog avstamp, inte i ideologiska dogmer utan i en medvetenshet om vad människor vill ha. Jag kan se den process som har varit, när moderaterna utmanar ett efter ett av upplevt ideal, där vissa ord och begrepp kännetecknas med någon annan men som glider ur deras grepp. När frågan om arbetslinjen och arbetarpartiperspektivet kom på sin spets blev konflikten tydlig. Det är något som sargar ett parti som inte förmår att komma fram i sin tidigare starka fråga, en fråga som väljare nu förknippar mer med ett annat parti.

Varför blir det på detta viset? Jag kan känna att ibland blir det för lätt när Fredrik Reinfeldt på punkt efter punkt utmanar gamla föreställningar. När Moderaterna nu börjar anamma de riktigt patosladdade frågorna, de om hur välfärden ska utvecklas, hur gamla ska få åldras med värdighet, med rätten att få välja det som passar en själv, utifrån en modell som mer ser till just valfrihet och inte enligt den upphandlingsmodell som många kommuner använder och som till mycket ser till pris men inte kvalitetsmässigt innehåll.

Moderaternas anammande av dessa frågor kan tyckas vara kontroversiellt, men det är ett resultat av att man tar utmaningen som ställs på när förtroendet ökar och förväntningarna ökar på att ta ansvar. Socialdemokraterna växte upp på samma sätt för 80 år sen för man uppfattade den tidens utmaningar. Man kan inte anamma dagens och framtidens utmaningar på samma sätt, man måste vara mer pragmatisk och se till just detta. Sett till Margret Thatcher finns det en vägledning, att inte utgå från ideologiska skrivbordsprodukter, utan vägledas av värderingar och vad som är rätt och vad som är fel.

Så oavsett vad som händer i Oskarshamn kl 15 idag är det inte hela sjukdomsbilden. Det är bara ett  symptom på att en socialdemokrati som man hade förväntats agera som en konstruktiv opposition nu är inne i en process som inte bara avgör deras närmaste framtid utan också hela deras existens. I deras frånfälle träder alltid någon annan fram.

Bloggar: DHEHögberg, LidbyMikaelMMKMobergNorah4you, PeterRadikalen, TokmoderatenVästrosWesterholm. 
Media:  ABABAB, AB, DN, DNDNDN, DNDNDNDNExpExpExpExpExp, SvD, SvDSvDSvDSvDSvD, SvDSVT.