tisdag, januari 17, 2012

Sjöstedts ovilja inför handel och konkurrens

Jonas Sjöstedt gör ett utspel med sina nordiska kamrater och plötsligt syns en strimma av en gryende opposition som tar till sig de utmaningar som finns i Sverige och i omvärlden. Diskussionen kring den europeiska skuldkrisen är högst relevant och vikten av finansiell stabilitet är vital. Sjöstedt med flera framför vad de ser med problemet med marknader, men behovet av stabila offentliga finanser är grunden till att marknader inte ska reagera med osäkerhet kring.

Det finns ett problem i det som Sjöstedt med flera uttrycker det, när skattebetalarna tvingas betala för bankers allt för höga riskatagande, särskilt i form av upplåning till aktörer med bristande betalningsförmåga. Sanningen här är att staten inte behöver göra mer utan snarare mindre genom att främja ökad konkurrens och handel över gränserna.

Det som anförs dock i de lösningar som föreslås är att staters inflytande över handel finansiella marknader bör öka. En är i form av den transaktionsskatt som har diskuterats i Europaparlamentet. Problemet gör räntekostnader, investeringar och kapital dyrare, vilket i sig drabbar länder med brist på egna kapitalmarknader. Den största vinnaren är förstås de som står utanför själva transaktionsskatten. Det är där som de finansiella transaktionerna kommer att ske, en stor förlust för europeisk handel och konkurrenskraft.

Förloraren är i det långa loppet bankkunderna som får stå för nota i form av högre räntor och avgifter till banker som i stora delar kan slippa undan ansvaret i och med att de kan skjuta sina kostnader på sina kunder.

Krisen i sig beror inte på bristen av statlig reglering, den beror mer på att stater la sig i det finansiella systemet och bar upp bankers kostnader för att kunna upplåna åt människor som uppenbart saknade betalningsförmåga. Där inser Sjöstedt och hans vänner problemet, men föreslår mer av statlig inblandning i handel och finansiella system. För de som skyr handel och finansiella markander är det inget förvånande att de förespråkar mer statlig inblandning i dessa snarare än att föreslå ökad handel och ökad konkurrens.

Sjöstedt och hans vänners vilja att skapa förutsättnignar för fler aktörer kan ses som ett tecken på viljan till ökad konkurrens inom den finansiella marknaden. Problemet är dock att ivern att reglera handel och finansiella marknader är högre, en iver som i slutändan tar ut på vanliga bankkunders bekostnad.

Media: AB, DN, Exp.