måndag, januari 02, 2012

Skräms socialdemokratin av de fria medierna?

"Där är vår uppgift och det borde vi ägna oss åt i stället för det här eviga bloggandet och facebookandet och utspelens tid som vi sett nu" - Mats Johansson (S), partistyrelseledamot.

Jag känner personligen några av de inom socialdemokratin som rör sig i de sociala medierna. För dessa har det i överlag handlat om en viljeinriktning, hur de ser att rörelsen ska utveckla sig efter ytterligare ett valnederlag. Det känns tämligen uppenbart att dessa viljor har hamnat i skymundan för den kritik som varat under lång tid och som tycks vara mer intressant i traditionella medier. Idag är nyhetsflödet snabbare, vissa tycks vara obekväma med detta, även kring vanliga människors möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter.

Min förhoppning med gårdagens inlägg var att kritiken någon gång skulle hamna i något mer konstruktivt, att den process som är nödvändig för vilket parti som helst som hamnar i en kris, ska kunna fokusera mot något mer konstruktivt. Problemet med Mats Johanssons kritik är att den blir minst lika okonstruktiv som de som bara uttrycker sitt missnöje. Om man anser att sociala medierna är problemet har man problem. Ska man ses som moderna är det viktigt att se att en förnyelseprocess inte bara ska bedrivas intern utan externt mot väljarna. Där finns fördelen med sociala medier.

Mats Johansson uttrycker det som är uppenbart, att de fria och sociala medierna inte är kontrollbara. Att kväsa debatten är inte den rätta medicinen. Det som behövs är en öppen och konstruktiv diskussion, då finns det inte läge att uttrycka missnöje mot att det finns andra ställen att uttrycka sina åsikter på. Då får man använda dessa till sin fördel än att motarbeta den likt man gjorde för tjugo år sen då man trodde att det där med internet inte var något stadigvarande.

Bloggar: Claes, Essbeck, JohanMartin, Norah, Sven-Erland, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, AB, DNDN, Exp, SR, SvD, SvD, SvD, SvDSvT.