måndag, januari 02, 2012

SvT:s demokratiska ansvar?

Nu går Ulla Hamilton till storms mot vad hon anser de kommersiella tv-bolagens sätt att konkurrera gentemot SvT. I en inlaga gällande den göllande utredningen om public services ansvar.

"Nu handlar direktiven om hur de kommersiella medierna ska skyddas från konkurrens från public service"

Vad som inte nämns är att SvT som en del i public servicemedia, redan har en konkurrensfördel gentemot kommersiell medier. SvT kan ta sina intäkter för givna, allt medan kommersiella medier måste jaga sina via abonnemangsavgifter och reklamintäkter. Dessutom kommer bördan av den statliga koncessionsavgiften som kommersiella radiokanaler tvingas betala. Denna verklighet är det inget som lyfts fram i Eva Hamiltons kritik.

Vad som också är skillnaden är att kommersiella medier ständigt måste leta upplägg som är lönsamma för dem, det behöver inte SvT göra. Ett exempel på det är nedläggningen av Starke Man. Jag har själv inte följt serien, men upplevt ett starkt missnöje mot SvT att man lägger ner serien. Först hävdades tittarsiffror vilket borde vara helt befängt då SvT:s uppdrag inte främst handlar om att jaga tittare.

Sen kommer förklaringen "Även om vi gillade serien och den har varit uppskattad så har vi ett ansvar att förnya oss, säger hon". Man kan ju undra varför SvT lägger ner en populär serie efter två säsonger. Det är en sak om upphovsmännen väljer att inte producera något mer, men när uppdragsgivaren stänger dörren kan man börja fundera. Det har hävdats att Starke Man var lite för lik en verklig S-märkt figur. Vem vet om inte Svt tänkte samma sak?

Public Service-media har ett demokratiskt ansvar gentemot sina tittare. Eva Hamilton vill påpeka att kommersiella tv-bolagen är en demokratifara. Samtidigt som SvT i ren Berlusconianda propagerar ut i sina kanaler som på kommersiella biografer om vikten av att betala tv- och radiolicensen. Men man kan fundera kring deras demokratiska ansvar när de inte lyssnar på sina tittares missnöje över att populära serier läggs ner långt innan de blir uttjatade. I så fall har SvT själva problem med sitt demokratiska ansvar.