söndag, januari 15, 2012

Tiden mogen för Palestina?

Förberedelserna institutionellt för att bilda en stat har nu kommit så långt som det är möjligt i sin nuvarande form. Detta uttrycker Robert H Serry FN:s koordinator för Mellanösterns fredsprocess i en rapport. Förberedelserna har kommit så pass långt att det är läge att erkänna Palestina som en självständig stat.


Det gör en lite nyfiken. Just kravet på demokratisk självständighet, att demokratisk stabilitet inte bara bygger på grunden av fria val utan också på premisserna att demokratiska institutioner kan garanteras är ett av grundkraven för att jag personligen ska ställa mig bakom att erkänna den palestinska staten. Målet har alltid varit palestinsk självständighet, tvåstatslösningen enligt 1967 års gränser är i min mening den mest önskvärda lösningen. Att tusentals år av konflikter skulle få en lösning i denna generation har länge varit en utopi, men förhoppningen finns hela tiden att den mest komplexa situationen av alla sakta men säkert går mot en fredligare utveckling.


Den palestinska staten bör erkännas på grunden av att en regering som kan garantera att dess territorium kan kontrolleras. Det är ett av de tre grundkraven från svensk sida. Representanter från Centerpartiet anför nu sin vilja att Sverige nu ger sitt erkännande till den palestinska staten vid nästa sammankomst i FN:s Generalförsamling.


Jag kan tycka att viljan är intressant. Viljan blandas med en del skepsis om Palestina är moget att erkännas som en demokratiskt självständig stat. Förhållandet till den palestinska terroristgruppen Hamas är också en grundbult i bildandet av staten Palestina. Israel hävdar här sin rätt, rätten att få försvara sig mot en grupp med den uttalade agendan att förgöra staten Israel.


Utvecklingen i Mellanöstern blir intressant att följa. Den arabiska våren blir också ett scenario som spelar roll. Situationen i Syrien, en aktör som spelar en vital roll i fredsprocessen, inte minst genom sina band till Libanonbaserade terrororganisationen Hizbollah gör fredsprocessen än mer intressant.


Palestina bör få sitt erkännande i sinom tid. Frågan om tiden är mogen för detta nu. Fokus bör dock hela tiden vara att arbeta för att den möjligheten ska bli sann.


Bloggar: JohanJonas, Peter.
Media: DN, DNSvD.