torsdag, januari 26, 2012

Varför lätta på banden till facket när man kan styrka dem?

Stefan Löfvén, en av de fackföreningsordföranden som jag hyser stor tillit till. I tider av ekonomisk oro förhandlade Löfvén fram ett avtal som räddade både företag och anställda. Det är vad man bör kräva av fackföreningsföreträdare som sätter medlemmarna främst i alla lägen. Ett av hans mer positiva åtgärder var också slutandet av lärlingsavtal, en åtgärd att få fler unga in på arbetsmarknaden.

Att banden mellan facket och Socialdemokraterna är starka bekräftas idag. Socialdemokratin reste sig ur fackföreningsrörelsen och blev arbetarnas röst. I dessa dagar diskuteras fackens närhet alltjämt. Frågan hur sunt det är att fackföreningen med medlemmarnas avgifter och med lojala ombudsmän kampanjar för ett parti som en stor del av medlemmarna inte har röstat på. Det är allmänt känt att vissa stör sig på detta faktum. Men när man för ekonomiska medel till ett politiskt parti istället för att satsa dem på sina medlemmar, blir det inte trovärdigt när man ifrågasätter borttagandet av avdraget för fackföreningsavift, ej heller att avgiften skulle vara för hög.

Stefan Löfvén bekräftar de starka banden genom att det Verkställande Utskottet förslår honom till ny partiordförande. Man kan undra i detta läge om Löfvén tyckte att partiet var viktigare än fackets medlemmar. Hur relationen nu utvecklar sig blir intressant att beskåda. Ifall den som förväntas ta över som IF Metallbas har samma ambitioner som Löfvén hade under den finansiella krisen.

I sig funderar jag på hur Socialdemokraterna med Stefan Löfvéns ledarskap kommer att påverka Socialdemokraterna gentemot de andra partierna. Idag valde man att svänga i frågan om europakten, man går nu på regeringens linje om de villkor som är tänkt att ställas från svenskt håll. Allt för att kunna vara med och påverka men med respekten för att väljarna sade nej till euron och att icke euroländer kan ansluta sig till pakten utan kraven om att binda sig mot de regler som europakten ställer på euroländerna.

I frågan om lärlingsavtalen, förmågan för arbetsmarknadens parter att agera både för arbetsgivares och arbetstagare bästa har Stefan Löfvén agerat på ett respektingivande sätt. Hur han i rollen som socialdemokratisk partiordförande kommer att agera blir intressant. Han som tyckte att Vladimir Antonov var killen som skulle rädda den sjunkande SAAB-skutan.

Bloggar: Johan, KentLidby, Maria, Martin, Medborgarperspektiv, Mikael, Peter A, Peter HRadikalenRasmusTokmoderatenx2, Zac.
Media: AB, ABABABAB, DNDN , DNDNDNDNExp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvD.