lördag, januari 07, 2012

#vkongress och ett förbud mot 63 000 jobb

Jonas Sjöstedt är nu vald till partiordförande i Vänsterpartiet. Ett väntat beslut och en undran om hur valet av just Jonas Sjöstedt innebär för både partiet i sig och det politiska landskapet. I grunden hotar inte Vänsterpartiet några av partierna på högerkanten. Detta blir främst en fråga hur Vänsterpartiet ska kunna locka över missnöjda vänsterväljare, speciellt inom Socialdemorkaterna.

Det är för de sistnämnda som situationen blir allt mer allvarlig. Att Socialdemokraterna har identitetsproblem är allmänt vedertaget. Det är en fråga hur en tydlig vänster kommer att innebära för hot mot (S). Enligt mig är valet av Sjöstedt ett tecken på att hotet är mer uppenbart.

Det som i sig inte förvånar är att man också har beslutat om att vilja förbjuda bemanningsföretag. Att man skyr vissa form av arbeten, att man vill försvåra för företagande och företags möjligheter att tillskansa sig kompetenta arbetsresurser blir mer och mer uppenbart. Syftet att göra svensk arbetsmarknad mindre flexibel är ett tydligt tecken inte bara i detta beslut utan också i många av de motioner som har lagts inför stämman.

Enligt Bemanningsbarometern omsatte de inrapporterade bemanningsföretagen runt 63 000 årsanställda 2010. I ett svep beslutar man att för att förbjuda denna näringsgren. Man kan ju undra hur de tänker förklara för näringen att de vill förbjuda företag från att snabbt kunna hyra in kompetent personal när det behövs.

Motståndet mot bemanningsföretag grundar sig främst i tre olika tankesätt; synen på vad som är ett riktigt arbete, synen på vinst i företag och maktförhållanden på arbetsmarknaden. Det är främst det senaste som jag ser som anledningen till att man från Vänsterpartiets beslutar om att man vill förbjuda just bemanningsföretag, därför de finns till för att tillgodose arbetskraft bara när det finns behov. Någon egentlig respekt för arbetsmarknaden, dess ökade rörlighet finns inte.

Bloggar: DHE, Högberg, Jerker, JohanKentLidbyMartin, Norah, Radikalen, OlaPeterKent, Tokmoderaten.
Media: AB, ABAB, DNDNDN, DN, DN, ExpExp, Exp, SDS, SRSRSRSR, SvDSvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvDSVT SvT, SVT.