lördag, februari 18, 2012

Är detta verkligen valfrihet (S)?

Det är i sig lovande, i grunden finns det ett stöd för mer valfrihet och mer patientinflytande. Det är dock förhållandesättet man väljer att ta som väcker en del frågan. I frågan om Socialdemokraternas ställningstagande i frågan om alternativa driftsformer landar deras ställningstaganden att ansvaret landar på kommunerna. Helt rätt, men när förslaget handlar om ett veto kan man fundera kring möjligheterna till verklig valfrihet och inflytande.

Lösningen i det här fallet, att kommunera ska få ett veto i frågan om etableringar av vinstdrivande företag känns aningen luddigt. Man säger inte nej till alternativa lösningar, men frågan är ju förstås hur detta kommer efterlevas i enskilda kommuner där kommunledningar riskerar att bytas ut vart fjärde år.

Ta Gävle som exempel. Där har exempelvis Lagen Om Valfrihet - LOV varit ett hett ämne och motståndet mot denna reform varit stor. Det är just detta som man bör peka på, när grunderna för mångfald och valfrihet hindras av kommunpolitiker som inte vill se andra alternativ än de kommunala.

Det som förvånar mig är att när man i debatten om vanvård, inte gör något mer drastiskt åt det som borde innebära en fokusförskjutning i debatten, huruvida kommunal välfärdsverksamhet ska upphandlas eller inte. Lösningen, att sluta helt med upphandling, inrätta en vårdvalsmodell med tydliga kvalitetskrav och en tydlig prissättningför sjukvård, äldrevård osv. upprättas.

Så till mina vänner som sjunger hyllandets lov till partiets utspel i frågan. Är ni verkligen för valfrihet, eller är detta bara ett rött skimmer för att låtsas att ni står på de enskilda människornas sida, men samtidigt vill styra människors val genom att ge kommunpolitiker inflytandet över verksamheterna?

Det är som när anders Lindberg skriver "Men det låg en doft av vägd kissblöja över Socialdemokraternas pressträff om vinster i välfärden i går" som man undrar, är det verkligen den tonen på debatten som vi behöver. Efter tjugo år av diskussion kring friskolors vara eller icke vara, behöver vi inte ytterligare tio år av diskussioner kring vinst i välfärden, snarare hur kvalitén ska bli bättre? När intentionerna är att kunna hindra vinster i välfärden undrar man verkligen vad som är fokus i debatten.

Uppd: När Peter Johansson påstår att Kent Persson inte skulle vilja införa LOV, samt att han och Maria Ludvigsson inte vill inse att denna fråga som avgörs lokalt mellan väljare och deras valda ombud, samtidigt som Maria skriver att "Nu är det tack och lov inte det socialdemokratiska partiet som ger makt till kommunerna, det gör väljarna." , kan man fråga sig om Peter verkligen har läst det som Maria och Kent har skrivit.

Bloggar: Maria.
Media: AB, AB, AB, DN, Exp, FolkblSvD.