lördag, februari 04, 2012

Astra Zeneca - Även dåliga nyheter kan leda till något bra

Folk oavsett ideologisk övertygelse må hävda sin tes gällande att företag går omkull. Vissa vill hävda att detta är det dåliga med kapitalism och marknadsekonomi. För mig som anhängare av dessa element vill jag snarare säga att detta är det sunda med kapitalism. I Sverige tycks det finnas en rädsla att vilja göra sig av med det som är det dåliga. Oavsett om det är konkursmässiga företag som ska räddas eller välfärdsverksamhet som inte levererar det som förväntas av dem finns ibland en en rädsla att släppa och gå vidare.

Astra Zenecas neddragning i Södertälje bidrar till en rad intressanta diskussioner. Den internationella finanskrisen sätter sina spår. Företags förmåga att generera avkastning på sin verksamhet är en annan aspekt. I Astra Zenecas fall handlar det om att den forskning som bedrivs, ger avkastning i form av produkter som ger omsättning.

Svensk forskning oavsett om den bedrivs av företag eller i en akademisk forskningsmiljö drar fördelar av varandra. Om det finns ett problem med svensk forskning går att diskutera, det bör klargöras att Astra Zenecas neddragning är en del av en global strategi, inte bara koncentrerat till Sverige. Varför man då väljer att lägga ner i Södertälje ställer frågan om det är fel på forskningspolitiken, eller om det finns andra faktorer att analysera.

Det har inte pekats på några fel med vad som satsas på svensk forskning. Snarare är det andra problem som existerar. Ett exempel är att fördelningen bör bli mer strikt och inte allt för spretig. Vikten av en fri och oberoende forskning ställer kraven på att fördelningen av de resurser som tilldelas, sker till de som tydligt visar att de driver sitt fält framåt. Något av det pekade en rad forskningsaktörer igår.

Parallellt med diskussionerna inför höstens forskningsproposition ger fallet Astra Zeneca en form av lex Södertäljebeteende. Vad finns det för nationella, regionala och lokala brister i förmågan att attrahera företagande, entreprenörskap och nya innovationer? När företag lägger ner i Södertälje samtidigt som andra står på kö för att etablera sig i Borås får man ett kvitto på hur det lokala näringsklimatet ter sig.

Stefan Löfven har lovat att han ska se mer till förtagens väl. Förmågan att leverera bra avtal för hans medlemmar i IF Metall som för de företag som han har förhandlat med är en sak. Vad som nu krävs är en politik för företagande. Jobben ska prioriteras, Även regeringens fokus på arbetslinjen kräver en företagslinje, inte bara som ett komplement utan som en bärande del i arbetslinjen.

Därför finns det en rad frågor som måste fokuseras på:

  • Företagsbeskattningen. Gynnsamt skatteklimat för företagande och som ger upphov till investeringsvilja inom Sverige måste alltid vara en prioriterad fråga.
  • Värnskatten måste avskaffas för att akademiker, bl a inom forskningsmiljö ska lockas att stanna kvar.
  • Arbetsmarknadslagstiftningen måste ständigt anpassas för att möta upp dagens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Murar och hinder som stänger ute unga personer måste undanröjas, möjligheter för fler att arbeta längre måste också vara fokus.
  • De lokala och regionala aspekterna för företagande är något som varje kommunal och regional företrädare måste ha som prioriterad fråga. Det handlar såväl som infrastruktur som med kommunal omsorg som lockar människor att bosätta sig på just det stället.
Det här säger något om vad som behöver diskuteras, men även det positiva med det som kan te sig negativt. Det dåliga kan ge upphov till något bra. När fokus ligger på snarare än att försöka hålla icke lönsamma verksamheter vid liv, utan ligger på att skapa de förutsättningar för nya lönsamma verksamheter att växa fram, då finns hopp om att bättre förutsättningar kan skapas för företagande.

Bloggar: Högberg.
Media: ABDN, SvD, SvD, SvD, SvD.