lördag, februari 18, 2012

Bravo KD när steriliseringskravet släpps

Många gånger kan man säga äntligen. Men Göran Hägglunds och den kristdemokratiska partiledningens omsvängning i frågan om tvångssterilisering är ett tecken på att detta ord kan användas.


Även om motståndet har varit begränsat att svårt att förstå, är det ändå förståeligt att man överväger ett för dem moraliskt dilemma. Det här är i och för sig ett förslag som inte kanske väcker jubel i alla led, men det är nödvändigt om Kristdemokraterna ska kunna gå att lita på när det kommer kring familjens särställning och rätt till självbestämmande.

Det är en svår fråga att hantera enligt Hägglund och Co, jag tänker inte ifrågasätta honom om detta. Det viktigaste är förstås att denna lagstiftning tas bort, människors frihet till sin egen kropp, oavsett vilken fråga eller hur många personer det handlar om är viktig att ta tillvara på.

Det har varit en tämligen spänd debatt. Kristdemokraternas försiktiga och avhållsamma inställning till slopandet av steriliseringskravet har ifrågasatts. Under många år var borgerligheten emot detta och emot könsneutrala äktenskap. Nu var det dock alliansregeringen som trots att man i tidigare regeringar hade möjligheten att införa en ny äktenskapslagtiftning innan, införde den. Nu kan man även driva igenom slopandet av steriliseringskravet med ett förhoppningsvist brett stöd. Det gläder.

Bloggar: Ann Helena, DavidJenny, Kent, Martin, Vonkis, Zac.
Media: DN, DN, DN, Exp, SR.