tisdag, februari 21, 2012

De rödgröna skulle bara våga

Debatten om Ulf Kristersson obstruktion tar sig allt mer absurda nivåer. De rödgröna har i riksdagen drivit igenom förslaget om återgång till de gamla reglerna för prövning av arbetsförmågan i sjukförsäkringen. Trots att begreppet "normalt förekommande arbete" ter sig diffust, är det vare sig ett nytt förslag eller en ändring som kommer på tal. Det är snarare ett tecken på den rena skära populismen, att man vill sätta käppar i hjulet snarare än att ta fram egen lagstiftning.

Det förslag som oppositionen lägger har underkänts av både Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen. Det är just detta förslag som ligger på de rödgrönas bord. Inte en ny lagstiftning, inte en justering till något nytt och bättre, hellre en återgång till det gamla och mer diffusa.

Innan den nya sjukförsäkringsreformen drevs igenom kom en dom i kammarrätten som sade sin syn på det gamla begreppet "normalt förekommande arbete". Det som händer nu med en återgång till det begreppet är att tolkningen på nytt kan tolkas av domstolar. Hellre med en lagstiftning som säger vad som ska gälla vid en sjukskrivning, riskerar varje fall att avgöras i domstol om någon part inte likställer sig med det beslut som tas.

Oppositionen kan i och för sig ta ansvar i en sån här fråga och presentera en egen lagstiftning i denna frågan. Frågan är varför den inte har kommit, trots att det har gått fyra år sen den nuvarande sjukförsäkringsreformen drevs igenom. I sig har reformen varit ett trendbrott, antalet sjukskrivningar minskat, likaså förtidspensioneringarna. Det har i vissa fall uppdagats fall där folk har hamnat i kläm,  det är därför som reformen hela tiden måste justeras för att den ska vara optimal.

De rödgrönas besked är att köra populistkortet i frågan. En återgång till gamla regler, inget eget lagförslag, nu väljer de om de ska pröva misstroendekortet, om de nu vågar detta. För om de nu ska fälla en minister i en sittande regering vet de vad de behöver göra. De behöver spela ut ett annat kort, frågan är bara om de vill ha på sitt samvete att det parti som de inte ville ge inflytande ska få det ultimata inflytande att fälla tungan på vågen i de rödgrönas eventuella misstroendeförklaring.