torsdag, februari 16, 2012

Det är inget personligt race Sjöstedt!

Fallet med de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson i Etiopien tycks på sina håll ha en ljusning i sikte. På en del håll har den etiopiska regeringen öppnat för en benådning inom snar tid. Trycket på landet och den uppmärksamhet som de får i och med fängslandet av utländska journalister lär tära en del på deras tålamod. Alltjämt som ID arbetar med att få hem svenskarna är det förstås helt oförklarligt att nu Jonas Sjöstedt bedriver egna förhandlingar parallellt med UD.

Man kan undra vilka Sjöstedts ambitioner är med detta, om det handlar om att få de svenska journalisterna fria så snabbt som möjligt eller om det handlar om egen prestige. Hursomhelst handlar det om Sveriges förhållande till den etiopiska regimen som i sig fått en törn i och med deras fängslande av journalisterna, men det betyder inte att Sverige kan agera hursomhelst.

UD:s agerande i nuläget vitalt för att få till en snabb lösning. I längden finns det ingen anledning att skapa allt för stora spänningar mellan Sverige och Etiopien, mer än att vi uttrycker vårt motstånd mot att journalister fängslas för att de gör sitt jobb i yttrande- och tryckfrihetens tjänst.

Jonas Sjöstedts agerande är det som riskerar att göra detta till ett partipolitiskt race snarare än ett gemensamt agerande från Sveriges håll. Att Urban Ahlin har erfarenhet i detta område, signaleras av hans inställning till Sjöstedts agerande. Nu har vi en svensk politiker som kör freestyle samtidigt som UD gör allt för att få till en snabb lösning. Jonas Sjöstedt borde göra det som vore det bästa, att respektera UD och låta det arbetet ha sin gång utan att han riskerar att trampa i UD:s spår. Där hade Sjöstedts ansträngningar kommit bättre tillhanda.

Bloggar: Ann Helena, Martin, Tokmoderaten.
Media: AB, DN, DN, DNExp, SRSvDSvD, SvT.