torsdag, februari 02, 2012

Det handlar inte om att skylla ifrån utan att peka på ansvar

Det som väcker förvåning är just den inställningen att hela tiden peka på vad andra ska tillföra och inte fullvärdigt fokusera på vad man själv kan göra. Jag hade hoppats att man som Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell hade insett detta och inte själv satt på sig dumstruten i en situation där gemensamt ansvarstagande krävs från alla parter. När Beatrice Ask och Fredrik Reinfeldt yttrar sig i detta fall handlar det inte om att skylla ifrån sig, utan peka på vikten av gemensamt ansvarstagande.

Jag har följt Asks utlåtande två gånger under några få timmar. Jag hade förstås önskat att Reeaplu hade mer fokus på sin egen insats än att just peka finger på ansvariga ministrar. Beatrice Ask har fått skulden, nyligen fick även migrationsminister Tobias Billström in släng av sleven.

Eva Franchell pekar på några tydliga problem som finns i Malmö. Trångboddhet, arbetslöshet och fattigdom, faktorer som förstås spelar roll i den utveckling som har skett under lång tid. Vad kan man då göra lokalt? Väldigt mycket, det lokala ansvaret är stort, där brottsbalk, vapenlagstiftning och polisiära resurser inte biter kommer vikten av att de lokala politiska ledarskapet skapar förutsättningar får invånarna att få en drägligare tillvaro. Eva Franchell inser heller inte tycks inte bry sig om vad man lokalt kan göra, det tycks viktigare att peka finger på regeringen. Det är tråkigt.

Samordning av socialtjänsten, en tydligare bostadspolitik, fokus på skolan, fokus på den lokala arbetsmarknaden som inte borde vara några problem, inte minst med närheten till bl a Köpenhamn. Det är just det som kan göras när de nationella resurserna arbetar på annat håll, med lagstiftning, med polisiära resurser etc. Jag hade förstås önskat att vissa inser detta faktum. Att Eva Franchell inte inser detta och fastnar i sitt dogmatisk förakt för regeringen Reinfeldt är en sak, att Ilmar Reepalu inser vikten av det lokala ansvarstagandet är mer vitalt.

Bloggar: Johan.
Media: AB, DN, DN, SvD.