onsdag, februari 01, 2012

Det här med utanförskapet och finanserna

Vikten av sunda offentliga finanser har gjort att Sverige står bättre än många andra länder. EU-kommissionen pekar på att Sverige som enda EU-land kommer att klara överskott i finanserna. Det retade dock vissa, som Essbeck som hellre att diskutera i vad Sverige kan göra för att klara goda och sunda offentliga finanser, väljer att anmärka på det faktum att det just är en prognos. Med sin lagom besserwissriga argumentation försöker han påvisa att jag "blandar bort korten".

Ärligt talat Essbeck, Sverige märker ut sig som det land som klarat sina finanser bäst. Det är bara att se till vad exempelvis Washington Post och Financial Times skriver om hur Sverige har hanterat, och nu kommer hantera sina offentliga finanser. Så vem är det som egentligen blandar bort korten? Sen stör ett visst begrepp en del. Låt oss kolla bakgrunden till begreppet.

Termen utanförskap myntades i valrörelsen för ambitionen var att inte bara se de som var öppet arbetslösa, utan att få ett kvitto på alla som stod utanför den reguljära arbetsmarknaden på något sätt. Dessutom en vilja att mäta arbetslösheten på ett nytt och mer jämförbart sätt. Kritik har kommit från Riksrevisionens håll mot begreppet utanförskap. Hur den egentligen mäter sysselsättningen på ett korrekt sätt.

Problemet finns dock i det gamla sättet. Genom att bara mäta den öppna arbetslösheten fick väljarna ett kvitto på hur pass hög eller låg den öppna arbetslösheten var, det var bara det att det fanns människor utanför den öppna arbetslösheten som inte redovisades i statistiken. Människor med sjukersättning, sjuk- och aktivitetsersättning gömdes undan från den öppna arbetslöshetsstatistiken.

Därför är utanförskapet ett sätt att få en mer detaljerad överblick. Det jag finner i Essbecks kritik är att han har svårt att godta utanförskapet som begrepp. Det är bara upp till honom att motivera vad han själv föredrar. Föredrar han hellre att göra som innan 2006 och gömma bort människor som inte redovisades när man talade om vilka som stod utanför arbetsmarknaden? Hur tänker han inför de rödgröna vänner som använder utanförskapet som begrepp. I sann anda har utanförskapsbegreppet rotat sig i svensk politik. Det är bara komma med ett eget förslag eller bara finns sig i att använda ett begrepp som inte bara är synonym med de som sitter vid regeringsmakten, ett begrepp som nu används brett.

Bloggar: Andreas.
Media: AB, AB.