tisdag, februari 07, 2012

En arbetslinje som fungerar bättre och längre

Nu ska vi jobba ännu längre, den allmänna synen på arbete omfattas allt mer av ambitionerna att arbetslivet ska vara längre. I takt med att människor lever allt längre, blir den icke arbetsmässiga levnadsperioden längre. Vad den innebär rent konkret för den enskilde individen är en framtida utmaning värd att diskutera.

Idag brottas vi också med problemet av konsekvenserna kring den ekonomiska krisen, i samma stund som  debatten om ett längre arbetsliv kommer upp på agendan. Drygt 3 procent färre var arbetslösa i december enligt SCB. En minskning sedan förra året, men nedgången har ebbat ut, den höga tillväxt som gynnade Sverige minskar i och med omvärldens ekonomiska instabilitet. Utmaningen att tackla problemet med fler i arbete under en längre tid, samtidigt som många för tillfället går arbetslösa är vital.

Vad kan man göra åt saken? Det går att kolla på Solna. För sjätte året i rad sjunker antalet hushåll med försörjningsstöd. Sedan 2005 har antalet hushåll halverats, trots rådande omständigheter med ekonomisk oro ser trenden positiv ut. Vad säger det om vad Solna gör? Vad säger det om vad andra kommuner kan göra för att ta efter? Väldigt mycket. Som kommun speglar den utveckling på något positivt, när den yttersta livlinan minskar i omfattning, då finns en möjlighet för att fokusera på det som tillhör en kommuns huvudsakliga kärnområden.

Att just Solna sticker ut i arbetsmarknadsmässiga sammanhang är inget nytt. Arbete med integration , bidragsberoende och möjligheten för fler till arbete och egen försörjning är ett exempel att ta tillvara på för andra kommuner som säger sig brottas med en utveckling där allt fler är i behov av exempelvis försörjningsstöd.

Fler ska arbeta längre, det ska kunna möjliggöras bl a genom möjligheten till studiestöd stärks, dels genom att fler tänker tanken att byta karriär under arbetslivet. Just möjligheten att kunna arbeta längre är en utmaning, dels på grund av att fler blir allt äldre, dels att ett långt arbetsliv sliter ut och äldre inte klarar av samma arbetstempo. Den diskussionen blir intressant att följa.

I samband med diskussionen om att fler ska kunna arbeta längre finns utmaningen med att fler ska kunna arbeta tidigare. Enligt SCB var antalet arbetslösa ungdomar 20,8 procent i december, jämfört med 22 procent ett år tidigare. Således bör diskussionen handla inte bara om ett längre arbetsliv utan också om ett tidigare arbetsliv.

Möjligheten till fler insteg, genom betald arbetspraktik, i syfte att ge ungdomar en väg in och möjligheten att bygga upp kompetens och att fylla ett CV för framtiden. I Sollentuna vill man pröva modellen med ettåriga avtal där utbildning och handledning i samband med arbete till en något lägre lön. Möjligheten att arbeta sig till kompetens är fokus, Stefan Löfven var inne på något liknande som Metallbas, Kommunal har visat intresse i och med att de nu kommer delta i diskussionerna. Framtidsutmaningarna är således många.

Bloggar: Högberg, Kulturbloggen, Martin, Tokmoderaten.
Media: AB, DN, DNDN, DNExp, SvD.