fredag, februari 03, 2012

En debatt om välfärd som behöver annat fokus

När man kan diskutera om hur jobben kan bli fler vill man hellre diskutera arbetslöshet. När man kan diskutera hur vården kan bli bättre vill man diskutera "riskkapitalbolag". Jag har noterat en intressant debatt på Twitter. Den tidigare s-medarbetaren Stefan Stern har har haft ett intressant ordbyte gentemot de som inte vill se fler aktörer inom svensk välfärd.

Vi ska erinra oss om det faktum om betydelsen av fler aktörer kommer utifrån den tid då missnöjet mot de små möjligheterna att påverka de stelbenta byråkratierna inom svensk välfärd. Inflytandet från elever, patienter, sjuksköterskor och läkare var litet i den värld som de vistades i. Mångfald och valfrihet tillhör utvecklingen inom svensk välfärd, det är hur vi utvecklar den som måste tas tillvara på.

Mitt eget parti väljer att tillsätta en välfärdsgrupp för att arbeta med hur Moderaterna ska arbeta med det politiska område där man sedan länge har släpat efter i förtroende, men där det finns potential att hitta en kommunikation som väl stämmer in med folks vilja och Moderaternas ambitioner för välfärden. Människor vill kunna påverka mer själva, hur detta ska möjliggöras är den stora utmaningen. Där måste man hitta sitt sätt, hur man ska föra dialogen om svensk välfärd på sina och inte andras villkor. Att andra hånskrattar och raljerar över detta utspel säger något om anledningen varför vissa förlorade två raka val.

Stefan Löfven säger att man inte kan förbjuda vinster i svensk välfärd. Det här blir en intressant faktor i diskussionerna om hur svensk välfärd ska utvecklas när den nya ledare för Sveriges största oppositionsparti nu intar den inställningen. Diskussionerna om vinster i välfärden kretsar mycket kring riskkapitalbolag. Det finns dock ett annat problem, hur det kan vara acceptabelt att kostnaderna i vissa fall skenar i andra verksamheter utan att kvalitén stärks. Hur varje välfärdspeng kan användas på bästa sätt är en diskussion som behöver tas.

Så om de som initierade debatten idag kunde lyfta blicken om hur svensk välfärd i helhet kan utvecklas, snarare än att fokusera vid ett symptom kanske man kan fokusera på hela bilden, hur svensk välfärd kan utvecklas i dess helhet, med mångfald, med valfrihet och hög kvalitet.

Media: DN, SvD.